III WPŚ

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
e-mail: 3wps@mops.lodz.pl

PIOTR ZYGMANOWSKI - Kierownik

W skład III Wydziału Pracy Środowiskowej wchodzą:

  • Punkty Pracy Socjalnej
  • Domy Dziennego Pobytu
  • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

 

Punkty Pracy Socjalnej:

- PPS Łódź, ul. Dąbrowskiego 33, tel. 42 - 647 02 22
- PPS Łódź, ul. Senatorska 4, tel. 42 - 683 37 55
- PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47, tel. 42 - 682 04 72
- PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47 (dawniej na Będzińskiej) tel.42 - 683 48 58, 42 - 683 48 59,
  42 - 683 48 60, 42 - 683 48 61, 42 - 683 48 62, 42 - 683 48 63
- PPS Łódź, ul. Rzgowska 17, tel. 42 - 645 93 70
- PPS Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. 42 637 03 81