I WPŚ

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: +48 (42) 640 70 07; (42) 640 70 15 fax:
e-mail: 1wps@mops.lodz.pl

Pomoc materialna dla uczniów:
tel. +48 (42) 636-40-05, +48 (42) 640-70-07 w.139
e-mail: stypendiaszkolne@mops.lodz.pl

DOROTA LENK - Kierownik

W skład I Wydziału Pracy Środowiskowej wchodzą:

  • Punkty Pracy Socjalnej
  • Domy Dziennego Pobytu
  • Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych

 

Punkty Pracy Socjalnej:
-    PPS Łódź, ul. Limanowskiego 194/196 (tel. 42 640-71-61, 42 640-70-24)
-    PPS Łódź, ul. Tokarzewskiego 53 (tel. 42 654-28-70, 42 656-35-07)
-    PPS Łódź, ul. Marysińska 36 (tel. 42 640-63-07,42 640-63-37, 42 640-60-29, 42 640-62-05)
-    PPS Łódź, ul. Motylowa 4 (tel. 42 659-25-00)
-    PPS Łódź, ul. Rybna 18 (tel. 42 640-63-07)
-    PPS Łódź, ul. Perla 2 (tel. 42 633-50-60)
-    PPS Łódź, ul. Sprinterów 11 (tel. 42 688-98-78)
-    PPS Łódź, ul. Kasprzaka 27 (Tel. 42 640-71-76)
-    PPS Łódź, ul. Karolewska 70/76 (Tel.42 686-66-56)