Mops Łódź Łódź.pl

Zespoły

Zespół ds. BHP (ZBHP)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pok. 204

Tel. (42) 685 43 45; fax (42) 632 41 30

Do zadań Zespołu ds. BHP należy w szczególności wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przepisami szczególnymi w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunków i higieny pracy w MOPS.

Zespół ds. Informatycznych (ZINF)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, IV piętro, pok. 406

Tel. (42) 685 8077; fax (42) 632 41 30

Kierownik Zespołu - Robert Kowalczyk

Do zadań Zespołu ds. Informatycznych należy w szczególności:

1. nadzorowanie i zapewnienie poprawnego działania infrastruktury informatycznej MOPS;
2. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych MOPS;
3. planowanie rozwoju i rozbudowy sieci LAN oraz istniejących systemów MOPS;
4. realizacja działań w zakresie informatyzacji MOPS;
5. wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych MOPS;
6. planowanie i realizacja nowych inwestycji informatycznych i teleinformatycznych MOPS;
7. planowanie zakupów oprogramowania, sprzętu, urządzeń informatycznych i teleinformatycznych MOPS;
8. realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO;
9. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji Zespołu;
10. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora MOPS.”;