Dyrekcja MOPS

DYREKCJA Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

 

PIOTR RYDZEWSKI - Dyrektor MOPS
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

ELŻBIETA JASZCZAK - Zastępca Dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

AGNIESZKA DUSZKIEWICZ-NOWACKA - Zastępca Dyrektora ds. opiekuńczych
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

JOANNA ANDRZEJEWSKA - Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306