Dyrekcja MOPS

DYREKCJA Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

 

ANDRZEJ KACZOROWSKI - Dyrektor MOPS
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

PIOTR RYDZEWSKI - Zastępca Dyrektora MOPS ds. opiekuńczych
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

ELŻBIETA JASZCZAK - Zastępca Dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306