Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

informatyk
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze: informatyka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2022 r.
Termin składania ofert: 15 grudnia 2021 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 01.12.2021
Termin składania ofert: 15.12.2021
Ogłoszenie (.pdf): Nabór Zespół ds. Informatycznych.pdf
podinspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2021 roku

Data publikacji: 30.11.2021
Termin składania ofert: 13.12.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Referent
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 25 listopada 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
referenta w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2021 roku
Termin składania ofert: 06 grudnia 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 25.11.2021
Termin składania ofert: 06.12.2021
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK-11.2021-referent.pdf
Inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2021 roku

Data publikacji: 10.11.2021
Termin składania ofert: 23.11.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
terapeuta zajęciowy
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Narutowicza 114 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Nazwa wolnego stanowiska pracy – terapeuta zajęciowy

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114, 90 – 145 Łódź

Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2022 r.

Data publikacji: 08.11.2021
Termin składania ofert: 24.11.2021
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
podinspektora/inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 05 listopada 2021 roku
ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2021 roku
Termin składania ofert: 19 listopada 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 05.11.2021
Termin składania ofert: 19.11.2021
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK-planowanie.pdf
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2021 roku

Data publikacji: 27.10.2021
Termin składania ofert: 10.11.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 18 października 2021 roku ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: listopad 2021 roku
Termin składania ofert do dnia 29 października 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 18.10.2021
Termin składania ofert: 29.10.2021
Ogłoszenie (.pdf): nabór WZP 18.10.21.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a
w dniu 15 października 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektora w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: WPIiŚ ul. Piotrkowska 149
Planowany początek zatrudnienia: listopad 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 15.10.2021
Termin składania ofert: 25.10.2021
Ogłoszenie (.pdf): nabór WPIiŚ 15.10.21.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU WPIiŚ 29.10.21.pdf
konsultant
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 października 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
konsultanta w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: listopad 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 12.10.2021
Termin składania ofert: 22.10.2021
Ogłoszenie (.pdf): nabór 12.10.21 - konsultant.pdf
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 30 sierpnia 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Dziale Administracyjnym II Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 30
Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 30.08.2021
Termin składania ofert: 10.09.2021
Ogłoszenie (.pdf): nabór IIWPŚ-30.08.21.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU dział adm. II WPŚ.pdf
referent
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 13 sierpnia 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENTA w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku

Data publikacji: 13.08.2021
Termin składania ofert: 27.08.2021
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 sierpnia 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku

Termin składania ofert do dnia 25 sierpnia 2021 roku

Data publikacji: 12.08.2021
Termin składania ofert: 25.08.2021
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku

Data publikacji: 11.08.2021
Termin składania ofert: 24.08.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): wyniki.pdf
podinspektora/inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 09 sierpnia 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku

Data publikacji: 09.08.2021
Termin składania ofert: 20.08.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
podinspektora/inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: III WPŚ MOPS w Łodzi ul. Będzińska 5

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku

Data publikacji: 09.08.2021
Termin składania ofert: 20.08.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
informatyk
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: informatyka

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 r.

Data publikacji: 09.07.2021
Termin składania ofert: 23.07.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU INFORMATYK.pdf
starszy administrator
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszego administratora

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Wrocławskiej 10

Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2021 roku

Data publikacji: 22.06.2021
Termin składania ofert: 05.07.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Radca Prawny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: RADCY PRAWNEGO

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2021 roku

Data publikacji: 22.06.2021
Termin składania ofert: 05.07.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU RADCA Prawny.pdf
Radca Prawny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 14 czerwca 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: RADCY PRAWNEGO

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2021 roku 

Data publikacji: 14.06.2021
Termin składania ofert: 25.06.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf

Metryka strony i historia zmian