Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

DYREKTOR Domu Rodzinnego „Ciechocińska” w Łodzi przy ul. Ciechocińskiej 10
Podstawowe informacje o ofercie:

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy:
Dom Rodzinny „Ciechocińska, Łódź, ul. Ciechocińska 10
Planowany początek zatrudnienia: marzec 2024 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji: 02.02.2024
Termin składania ofert: 12.02.2024
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie o naborze.pdf
REFERENT / PODINSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT / PODINSPEKTOR w Dziale Budżetu w Wydziale Finansowo-Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Finansowo-Księgowy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: luty 2024 r.

Termin składania ofert: 5 lutego 2024 r.

Data publikacji: 25.01.2024
Termin składania ofert: 05.02.2024
Ogłoszenie (.pdf): nabór.pdf
INSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR w Wydziale Gospodarczo-Technicznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.


Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy:
Wydział Gospodarczo-Techniczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2024 r.
Termin składania ofert: 18 stycznia 2024 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 08.01.2024
Termin składania ofert: 18.01.2024
Ogłoszenie (.pdf): nabór - inspektor.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
PODINSPEKTOR / INSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
PODINSPEKTOR / INSPEKTOR w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.


Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy:
Wydział Wspierania Ekonomii Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul.
Kilińskiego 102/102a / praca zdalna (częściowo)
Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2024 r.
Termin składania ofert: 16 stycznia 2024 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 05.01.2024
Termin składania ofert: 16.01.2024
Ogłoszenie (.pdf): nabór WWES.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
PODINSPEKTOR / INSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR / INSPEKTOR w Dziale Płac w Wydziale Finansowo-Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Wydział Finansowo-Księgowy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2024 r.
Termin składania ofert: 15 stycznia 2024 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 04.01.2024
Termin składania ofert: 15.01.2024
Ogłoszenie (.pdf): nabór 04.01.2004.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
PODINSPEKTOR / INSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR / INSPEKTOR w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2023 r. / styczeń 2024 r.
Termin składania ofert: 18 grudnia 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 08.12.2023
Termin składania ofert: 18.12.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
PODINSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR w Dziale Obsługi Klienta w I Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: I Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. gen. T .Kutrzeby 16.

Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2023 r.

Termin składania ofert: 15 grudnia 2023 r.

Data publikacji: 05.12.2023
Termin składania ofert: 15.12.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
PODINSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR w Dziale Obsługi Klienta w Wydziale Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności MOPS w Łodzi, ul. Objazdowa 17.

Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2023 r.

Termin składania ofert: 24 listopada 2023 r.

Data publikacji: 13.11.2023
Termin składania ofert: 24.11.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
PRZEWODNICZĄCY
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: PRZEWODNICZĄCY Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: co najmniej 0,75 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi, Łódź, ul. Lecznicza 6.
Planowany początek zatrudnienia: listopad 2023 r.
Termin składania ofert: 20 listopada 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 10.11.2023
Termin składania ofert: 20.11.2023
Ogłoszenie (.pdf): Przewodniczący MZON.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
PODINSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (2)

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2023 r.

Termin składania ofert: 13 listopada 2023 r. 

Data publikacji: 03.11.2023
Termin składania ofert: 13.11.2023
Ogłoszenie (.pdf): Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 28.02.2024
PODINSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (1)

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2023 r.

Termin składania ofert: 13 listopada 2023 r.

Data publikacji: 03.11.2023
Termin składania ofert: 13.11.2023
Ogłoszenie (.pdf): Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 28.02.2024
Podinspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: PODINSPEKTOR w Dziale Obsługi Klienta w II Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: II Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2023 r.

Termin składania ofert: 13 listopada 2023 r.

Data publikacji: 03.11.2023
Termin składania ofert: 13.11.2023
Ogłoszenie (.pdf): Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 28.02.2024
Inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 102/102a w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Płac w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Finansowo-Księgowy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2023 r.

Termin składania ofert: 13 listopada 2023 r.


Data publikacji: 03.11.2023
Termin składania ofert: 13.11.2023
Ogłoszenie (.pdf): Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 28.02.2024
Referent / Podinspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 102/102a w Łodzi ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: Referent / Podinspektor w Dziale Dochodów Budżetowych w Wydziale  Finansowo-Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Finansowo-Księgowy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2023 r.

Termin składania ofert: 13 listopada 2023 r. 

Data publikacji: 03.11.2023
Termin składania ofert: 13.11.2023
Ogłoszenie (.pdf): Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 28.02.2024
KIEROWNIK
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK Wydziału Koordynacji Wydziałów Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2023 r.

Termin składania ofert: 9 listopada 2023 r.

Data publikacji: 30.10.2023
Termin składania ofert: 09.11.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
Podinspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 3 października 2023 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
PODINSPEKTOR w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 149
Planowany początek zatrudnienia: październik 2023 r.
Termin składania ofert: 13 października 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 03.10.2023
Termin składania ofert: 13.10.2023
Ogłoszenie (.pdf): Nabor podinspektor.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WPIiŚ-wynik naboru.pdf
Inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 3 października 2023 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR w Wydziale Prawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Wydział Prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: październik 2023 r.
Termin składania ofert: 13 października 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 03.10.2023
Termin składania ofert: 13.10.2023
Ogłoszenie (.pdf): Nabor inspektor.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru.pdf
Kierownik
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 3 października 2023 r. ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych:
KIEROWNIK Punktu Pracy Socjalnej w II Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Liczba stanowisk: 5
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: II Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. gen. S.Grota-Roweckiego 30.
Planowany początek zatrudnienia: październik 2023 r.
Termin składania ofert: 13 października 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 03.10.2023
Termin składania ofert: 13.10.2023
Ogłoszenie (.pdf): Nabor kierownik .pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wynik naboru - II WPŚ.pdf
KIEROWNIK
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 września 2023 r. ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska urzędnicze: KIEROWNIK Punktu Pracy Socjalnej w I Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 3
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: I Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. gen. T .Kutrzeby 16
Planowany początek zatrudnienia: październik 2023 r.
Termin składania ofert: 25 września 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 12.09.2023
Termin składania ofert: 25.09.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór- kierownik.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
PODINSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 września 2023 r. ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: PODINSPEKTOR w Dziale Administracyjnym w I Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: I Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. gen. T .Kutrzeby 16
Planowany początek zatrudnienia: październik 2023 r.
Termin składania ofert: 25 września 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 12.09.2023
Termin składania ofert: 25.09.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór - podinspektor.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf

Metryka strony i historia zmian