Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez
Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych mieszczący się
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

 

UWAGA !!!

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,które składają wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych) na 2024 r. mogą złożyć wniosek tylko drogą elektroniczną w systemie SOW.

Termin składania wniosków do 30 listopada roku poprzedzającego rok rozpatrzenia wniosku.  

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje, że w 2024 roku zmianie ulegną wnioski na każde z niżej wymienionych zadań.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach rehabilitacji społecznej  realizuje następujące zadania :

 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
  i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 01.03.2024 r.), od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych wynosi:

 • 3 770,18 zł - na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (50%)
 • 4 901,23 zł - w przypadku osoby samotnej (65%)

 


W przypadku dofinansowania do:

 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

podstawą ubiegania się o dofinansowanie z środków PFRON jest pobranie i złożenie wniosku  w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi przy
ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685 43 62 lub 685 43 63.

Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych:

 • Kierownik WRSON
  tel. (42) 685 43 70, pokój 17
 • Turnusy rehabilitacyjne
  tel. (42) 685 43 54, pokój 7
 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
  tel. (42) 685 43 53, pokój 7
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
  tel. (42) 685 43 53, pokój 7
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  tel. (42) 685 43 52, pokój 8
 • Likwidacja barier architektonicznych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 8
 • Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 8
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji
  tel. (42) 685 43 55, pokój 8
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
  tel. (42) 685 43 70, pokój 17

Metryka strony i historia zmian