Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez
Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych mieszczący się
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach rehabilitacji społecznej  realizuje następujące zadania :

 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
  i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 01.09.2020 r.), od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych wynosi:

 • 2 512,24 zł - na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (50%)
 • 3 265,91 zł - w przypadku osoby samotnej (65%)

W przypadku dofinansowania do:

 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,ikwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

podstawą ubiegania się o dofinansowanie z środków PFRON jest pobranie i złożenie wniosku  w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685 43 62 lub 685 43 63.

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych:

 • Kierownik ZRSON
  tel. (42) 685 43 70, pokój 215A
 • Turnusy rehabilitacyjne
  tel. (42) 685 43 54, pokój 211
 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
  tel. (42) 685 43 53, pokój 212
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
  tel. (42) 685 43 53, pokój 212
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  tel. (42) 685 43 53, pokój 212
 • Likwidacja barier architektonicznych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 213 i 214
 • Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 214
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji
  tel. (42) 685 43 55, pokój 214
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
  tel. (42) 685 43 70, pokój 215A

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów realizują właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS:

 • I Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16, (42) 207 14 53
 • II Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Grota Roweckiego 30, (42) 677-15-53 wew.19
 • III Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Będzińska 5, tel. (42) 681-24-81 wew.31

Informację wprowadził(a): Maciej Matysek / MOPS (03.01.2020 10:42)

Informację zmodyfikował(a): Maciej Matysek / MOPS (10.09.2020 14:23)

Ilość odwiedzin: 17266

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
10.09.2020 14:23 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
10.09.2020 14:22 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 10:14 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 10:13 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 10:12 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 10:01 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:57 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:57 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:55 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:54 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:53 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:52 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:51 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:49 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:47 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:47 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:46 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:46 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:46 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:44 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:43 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:42 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:41 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:40 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:34 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
28.04.2020 09:33 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
11.03.2020 12:14 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
11.03.2020 12:13 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 15:00 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:59 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:12 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:12 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:11 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:09 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:07 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:24 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:23 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:23 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:22 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:21 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:21 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
23.01.2020 12:54 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
23.01.2020 12:54 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
22.01.2020 11:51 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
22.01.2020 11:50 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
07.01.2020 09:18 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
03.01.2020 10:42 Maciej Matysek / MOPS Utworzenie strony