Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez
Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych mieszczący się
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje, że w 2023 roku zmianie ulegną wnioski na każde z niżej wymienionych zadań.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach rehabilitacji społecznej  realizuje następujące zadania :

 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
  i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 01.03.2023 r.), od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych wynosi:

 • 3 366,75 zł - na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (50%)
 • 4 376,77 zł - w przypadku osoby samotnej (65%)

 


W przypadku dofinansowania do:

 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

podstawą ubiegania się o dofinansowanie z środków PFRON jest pobranie i złożenie wniosku  w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi przy
ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685 43 62 lub 685 43 63.

Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych:

 • Kierownik WRSON
  tel. (42) 685 43 70, pokój 17
 • Turnusy rehabilitacyjne
  tel. (42) 685 43 54, pokój 7
 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
  tel. (42) 685 43 53, pokój 7
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
  tel. (42) 685 43 53, pokój 7
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  tel. (42) 685 43 52, pokój 8
 • Likwidacja barier architektonicznych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 8
 • Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 8
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji
  tel. (42) 685 43 55, pokój 8
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
  tel. (42) 685 43 70, pokój 17

Metryka strony i historia zmian