PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dysponuje środkami na dofinansowanie:

  1. Turnusów rehabilitacyjnych
  2. Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  3. Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  4. Likwidacji barier architektonicznych
  5. Likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
  6. Sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych - wniosek >>>
  7. Warsztatów terapii zajęciowej (aktualnie w Łodzi istnieje 9 warsztatów terapii zajęciowej)

Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 01.03.2020 r.), od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych wynosi:

  • 2 599,29 zł - na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (50%)
  • 3 379,08 zł - w przypadku osoby samotnej (65%)

W przypadku dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, podstawą ubiegania się o dofinansowanie z PFRON jest pobranie i złożenie wniosku w MOPS w Łodzi w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Kilińskiego 102/102a fax (42) 632 41 30.

Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, WTZ, sport, kultura i rekreacja osób niepełnosprawnych - (42) 685 43 52

- Bariery w komunikowaniu, sprzęt rehabilitacyjny (42) 685 43 53

- Turnusy rehabilitacyjne: (42) 685 43 54

- Bariery architektoniczne:(42) 685 43 55

Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizują właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS, których adresy i telefony podane są wyżej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych przynajmniej od 2 lat. Wnioski składa się do 30 listopada roku poprzedzającego rok rozpatrzenia wniosku.
Dofinansowanie wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.


Informację wprowadził(a): Maciej Matysek / MOPS (03.01.2020 10:42)

Informację zmodyfikował(a): Maciej Matysek / MOPS (11.03.2020 12:14)

Ilość odwiedzin: 3982

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.03.2020 12:14 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
11.03.2020 12:13 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 15:00 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:59 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:12 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:12 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:11 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:09 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
05.03.2020 14:07 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:24 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:23 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:23 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:22 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:21 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
24.02.2020 14:21 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
23.01.2020 12:54 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
23.01.2020 12:54 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
22.01.2020 11:51 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
22.01.2020 11:50 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
07.01.2020 09:18 Maciej Matysek / MOPS Modyfikacja treści
03.01.2020 10:42 Maciej Matysek / MOPS Utworzenie strony