Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Miasto Łódź

Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez Miasto Łódź

Z wyłączeniem nadzoru sprawowanego przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi.

Domy Pomocy Społecznej prowadzone na zlecenie Miasta Łódź


Informację wprowadził(a): Maciej Matysek / MOPS (03.01.2020 10:42)

Informację zmodyfikował(a): Robert Kowalczyk / MOPS (05.02.2020 11:16)

Ilość odwiedzin: 2077