Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

Infolinia: (42) 685 43 62; (42) 685 43 63

FAX: +48 (42) 632 41 30

sekretariat@mops.lodz.pl

Przyjęcia interesantów

Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek, w godzinach od 10:00 do 12:00 i od 14:00 do 16:00.

Rzecznik prasowy MOPS

Katarzyna Skonieczka
E-mail: rzecznik@mops.lodz.pl
Tel. 662 146 054

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (ZRSON)

Wydział Pracy Środowiskowej

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Pozostałe Wydziały

Zespoły