Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miasta Łodzi, który zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Opracowując podmiotową stronę Biuletynu staraliśmy się rygorystycznie przestrzegać wymogów i standardów, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Zachęcamy Państwa również do odwiedzania naszej strony internetowej mops.uml.lodz.pl.


Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

Sekretariat

tel.:  (42) 685 43 62, (42) 685 43 63,
fax.:  (42) 632 41 30
e-mail: sekretariat@mops.lodz.pl

Kancelaria

tel.:  (42) 685 43 86
e-mail: kancelaria@mops.lodz.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

DYREKCJA:

PIOTR KOWALSKI - Dyrektor MOPS
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306


MARLENA MAZERANT - Zastępczyni Dyrektora MOPS ds. opiekuńczych
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306


KAMILA SMYCZEK - p.o. Zastępczyni Dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

DYŻURY DYREKCJI:

Wtorki: 10.00 -12.00, 14.00 - 16.00


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta, w skład której wchodzą Wydziały Pracy Środowiskowej.

MOPS sprawuje nadzór nad domami pomocy społecznej i placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, domami dziennego pobytu, świetlicami środowiskowymi, ośrodkami adaptacyjnymi. MOPS realizuje zadania pomocy społecznej w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz inne przepisy prawa.

Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS:

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: +48 (42) 207-14-50
fax: +48 (42) 207-14-51

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Grota Roweckiego 30
tel./fax: +48 (42) 677-15-50 wew. 31

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684-44-81
fax.: +48 (42) 681-61-07

Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS realizują zadania w zakresie:

Rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pomocy społecznej Realizacja decyzji w zakresie przyznawanej pomocy finansowej, rzeczowej oraz w formie usług opiekuńczych
Kompletowania dokumentów w celu umieszczenia w domu pomocy społecznej Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Łódź, ul. Piotrkowska 149
tel.: +48 (42) 664-04-00
fax: +48 (42) 639-77-10

Do zadań Wydziału Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń należy w szczególności:

  1. współtworzenie oraz rozwój systemu pieczy zastępczej;
  2. sprawowanie kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczych;
  3. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
  4. wykonywanie zadań powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niezastrzeżonych na rzecz innych podmiotów;
  5. współpraca w projektowaniu planu finansowego MOPS w zakresie zadań Wydziału;
  6. współpraca z Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora MOPS.


Metryka strony i historia zmian