II WPŚ

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Grota-Roweckiego 30
tel.: +48 (42) 677 15 50 fax: +48 (42) 677 15 53
e-mail: 2wps@mops.lodz.pl


OTTA WIĘCKOWSKA - CZEKALSKA - Kierownik

W skład II Wydziału Pracy Środowiskowej wchodzą:

  • Punkty Pracy Socjalnej
  • Domy Dziennego Pobytu
  • Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych

 

Punkty Pracy Socjalnej:
-    PPS Łódź, ul. Zbocze 2a (tel.42 679-29-26)
-    PPS Łódź, ul. Al. Piłsudskiego 67 (tel.42 677-15-59)
-    PPS Łódź, ul. Sacharowa 21a przeniesiony z Elsnera 12 (tel. 42 677-15-58, 42 672-09-51)
-    PPS Łódź, ul. Tramwajowa 21 (tel.42 678-17-59, 42 678-17-79)
-    PPS Łódź, ul. 10-go Lutego 7/9 (tel.42 630-15-59)
-    PPS Łódź, ul. Piotrkowska 61 (tel.42 630-12-51, 42 630-12-52)