Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi

Projekt pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi” współfinansowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Działanie: FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Realizatorzy:

Lider: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miasto Łódź/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Oddział ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Fundacja Piotrkowska 17, Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Okaż Serce", Kłos Sp. z o.o.,  Fundacja Wiosna Jesień

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub OzN, poprzez kompleksowe rozwijanie usług służących zaspokojeniu rosnących potrzeb. Działania nakierowane będą na świadczenie usług w warunkach domowych i środowisku naturalnym oraz na przygotowanie najbliższego środowiska do pomocy osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Realizowane działania zapobiegną wykluczeniu uczestników projektu z życia społecznego oraz przyczynią się do zwiększenia dostępu na terenie Łodzi do takich form pomocy jak: wsparcie psychologa oraz pracownika socjalnego, usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sąsiedzkich usług opiekuńczych, mieszkań wspomaganych, Dziennego Domu Pomocy, Klubów Pomocy Wzajemnej, asystentów usamodzielniania, poradnictwa prawnego oraz Treningów Umiejętności Społecznych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, usług transportu os., zapewnienia posiłków, usług sprzątających i naprawczych dla UP oraz teleopieki.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Wsparcie towarzyszące – praca socjalna oraz poradnictwo psychologiczne – Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

Kontakt telefoniczny: 42 685 43 44 lub e-mailowo: p.chrzanowska@mops.lodz.pl

 1. Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Kontakt telefoniczny: 42 685 43 44 lub e-mailowo: p.chrzanowska@mops.lodz.pl

 1. Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i psychologa – TPN

Kontakt telefoniczny: 42 616 06 20 wew. 1172 lub e-mailowo: uslugispecjalistyczne@tpn.org.pl

 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz wsparcie psychologiczne i wolontariackie dla opiekunów faktycznych – TPN

Kontakt telefoniczny: 42 616 06 20 wew. 1172 lub e-mailowo: uslugispecjalistyczne@tpn.org.pl

 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – Kłos Sp. z o.o.

Kontakt telefoniczny: 42 717 63 71 lub e-mailowo: klos@klos.org.pl

 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i wsparcie towarzyszące – zapewnienie posiłków – Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce”

Kontakt telefoniczny: 42 678 11 74 lub e-mailowo: biuro@okazserce.pl

 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – TPN

Kontakt telefoniczny: 42 616 06 20 wew. 1172 lub e-mailowo: uslugispecjalistyczne@tpn.org.pl

 1. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Kontakt telefoniczny: 796 141 440 lub e-mailowo: biuro@wsparciespoleczne.pl

 1. Dzienny Dom Pomocy dla młodzieży i młodych osób dorosłych z niepełnosprawnościami – Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Kontakt telefoniczny: 791 274 352 lub e-mailowo: sejmiklodz@gmail.com

 1. Klub pomocy wzajemnej dla 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – Fundacja Piotrkowska 17

Kontakt telefoniczny: 791 274 352 lub e-mailowo: sejmiklodz@gmail.com

 1. Klub pomocy wzajemnej dla 12 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Kontakt telefoniczny: 796 141 440 lub e-mailowo: biuro@wsparciespoleczne.pl

 1. Usługi asystenta usamodzielnienia – Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Kontakt telefoniczny: 42 685 43 44 lub e-mailowo: p.chrzanowska@mops.lodz.pl

 1. Mieszkania wspomagane dla 6 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – TPN

Kontakt telefoniczny: 42 616 06 20 wew. 1172 lub e-mailowo uslugispecjalistyczne@tpn.org.pl

 1. Wsparcie towarzyszące – poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne – Miasto Łódź/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Oddział ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności

Kontakt telefoniczny: 42 638 45 43

 1. Wsparcie towarzyszące – Poradnictwo prawne dla UP i ich opiekunów faktycznych – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Kontakt telefoniczny: 796 141 440 lub e-mailowo: biuro@wsparciespoleczne.pl

 1. Wsparcie towarzyszące – Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego – Fundacja Piotrkowska 17/Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Kontakt telefoniczny: 42 638 45 42 lub mailowo: sejmiklodz@gmail.com

 1. Wsparcie towarzyszące – Usługi transportu osobowego, zapewnienia posiłków, sprzątające i naprawcze dla UP – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Kontakt telefoniczny: 796 141 440 lub e-mailowo: biuro@wsparciespoleczne.pl

 1. Wsparcie towarzyszące – Teleopieka – Fundacja Wiosna Jesień

Kontakt telefoniczny: 797 325 037 lub mailowo: a.jagiello@wionajesien.pl

Całkowita wartość projektu:

48 475 968,24 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:

45 827 786,84 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie