Mops Łódź Łódź.pl

III WPŚ

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
e-mail: 3wps@mops.lodz.pl

Barbara Łuczak - Kierownik

W skład III Wydziału Pracy Środowiskowej wchodzą:

  • Punkty Pracy Socjalnej
  • Domy Dziennego Pobytu
  • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

Punkty Pracy Socjalnej:

PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47, tel. (42) 683 48 62; (42) 683 48 63; (42) 683 48 58,
(42) 683 48 59; (42) 683 48 60; (42) 683 48 61; (42) 683 48 50; (42) 682 04 72.

PPS Łódź, ul. Rzgowska 170, tel. (42) 645 93 70

PPS Łódź, ul. Tuwima 35, tel. (42) 637 03 81, (42) 637 07 20

Domy Dziennego Pobytu:

DDP Łódź, ul. Tuwima 33, tel. (42) 632 27 42

DDP Łódź, ul. Lelewela 17, tel. (42) 682 65 69

DDP Łódź, ul. Obywatelska 69, tel. (42) 648 62 72

DDP Łódź, ul. 1 Maja 24/26, tel. (42) 631 09 67

DDP Łódź, ul. Sienkiewicza 79, tel. (42) 632 60 59

DDP Łódź, ul., Fabryczna 19, tel. (42) 677 15 56

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet:

Łódź, ul. Gałczyńskiego 7, tel. (42) 647 03 33