Mops Łódź Łódź.pl

II WPŚ

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
tel.: +48 (42) 677 15 50; +48 (42) 677-15-53 (faks: wew. 31)
e-mail: 2wps@mops.lodz.pl


Małgorzata Góralczyk-Niewiadomska - p.o. Kierownika

W skład II Wydziału Pracy Środowiskowej wchodzą:

  • Punkty Pracy Socjalnej
  • Domy Dziennego Pobytu
  • Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych

Punkty Pracy Socjalnej:

PPS Łódź, ul. Senatorska 4, tel. (42) 683 37 55

PPS Łódź, ul. Dąbrowskiego 33, tel. (42) 647 02 22

PPS Łódź, ul. 10 Lutego 7/9, tel. (42) 630 15 59

PPS Łódź, ul. Tramwajowa 21, tel. (42) 678 17 59; (42) 678 17 79

PPS Łódź, ul. Zbocze 2a, tel. (42) 679 29-26

PPS Łódź, Al. Piłsudskiego 154, tel. (42) 630 12 52

PPS Łódź, ul. Sacharowa 21a, tel. (42) 672-09-51; (42) 677-15-58;

Domy Dziennego Pobytu:

DDP Łódź, ul. Narutowicza 37, tel. (42) 631 90 88

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” Łódź, ul. Senatorska 4, tel. (42) 684 34 63

DDP Łódź, ul. Grota-Roweckiego 30, tel. (42) 677 15 51

DDP Łódź, ul. Smetany 4, tel. (42) 671 02 68

DDP Łódź, ul. Zbocze 2a, tel. (42) 679 29 78

DDP Łódź, ul. Podgórna 2/14, tel. (42) 207 01 10

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych:

DDPON Łódź, ul. Ćwiklińskiej 5a, tel. (42) 673-32-80