Mops Łódź Łódź.pl

I WPŚ

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: +48 (42) 207 14 50; fax: +48 (42) 207 14 51
e-mail: 1wps@mops.lodz.pl

DOROTA LENK - Kierownik

W skład I Wydziału Pracy Środowiskowej wchodzą:

  • Punkty Pracy Socjalnej
  • Domy Dziennego Pobytu
  • Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych

Punkty Pracy Socjalnej:

PPS Łódź, ul. Wielkopolska 53, tel. (42) 640 71 61; (42) 640 70 24

PPS Łódź, ul. Marynarska 37, tel. (42) 640 60 29; (42) 640 62 05

PPS Łódź, ul. Sprinterów 11, tel. (42) 688 98 78; (42) 688 89 20

PPS Łódź, ul. Rybna 18, tel. (42) 640 63 07; (42) 640 63 37

PPS Łódź, ul. Tokarzewskiego 53, tel. (42) 654 28 70; (42) 656 35 07

Domy Dziennego Pobytu:

DDP Łódź, ul. Rojna 52, tel. (42) 652 01 86

DDP Łódź, ul. Wrocławska 10, tel. (42) 640 70 23

DDP Łódź, ul. Organizacji WiN 37, tel. (42) 657 05 74

DDP Łódź, ul. Borowa 6, tel. (42) 633 11 78

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych:

DDPON Łódź, ul. Rojna 18a, tel. (42) 655 89 05

Filia ul. Piotrkowska 142, tel (42) 633 70 78