Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe:

 

 

  • ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (SIOSTRY SALEZJANKI)

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

 Termin złożenia oferty: do 3 września 2018r do godz. 9.00


 • ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (SIOSTRY SALEZJANKI)
Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1  Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

 Termin złożenia oferty: do 28 sierpnia 2018r do godz. 12.00


 •  ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (SIOSTRY SALEZJANKI)

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Zapytanie ofertowe >>>


Termin złożenia oferty: do 28.12.2017 r. do godz. 10:00.


 

 • ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 09.10.2017 r. do godz. 15:30.


 •  STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 28.06.2017 r. do godz. 16:00.

 


 •  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU DZIELNICOWEGO ŁÓDŹ-GÓRNA

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 14.02.2017 r. do godz. 15:00.


 •  STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO

 Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Formularz ofertowy >>>

Termin złożenia oferty: do 06.12.2016 r. DO GODZINY 16:00.


 •  ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (SIOSTRY SALEZJANKI)

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 30.09.2016 r. do godz. 15:00.

 


 •  STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Formularz ofertowy >>>

Termin złożenia oferty: do 25.09.2016 r. do godz. 16:00.


 •  ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (SIOSTRY SALEZJANKI)

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 31.08.2016 r. do godz. 15:00.

 


 

 • ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 31.08.2016 r. do godz. 19:00.


 •  ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 05.07.2016 r. do godz. 19:00.


 •  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU DZIELNICOWEGO ŁÓDŹ-GÓRNA

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ TREŚĆ ZAPYTANIA >>>

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 18.05.2016 r. o godz. 15.00.


 •  ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 17.05.2016 r. do godz. 19:00.

 


 •  ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 17.05.2016 r. do godz. 19:00.


 •  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU DZIELNICOWEGO ŁÓDŹ-GÓRNA

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ TREŚĆ ZAPYTANIA >>>

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 10.05.2016 r. o godz. 13.00.


 •  DOM  ZAKONNY  ZGROMADZENIA SIÓSTR  URSZULANEK  SJK

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ ZAPYTANIA >>>

Termin złożenia oferty: do 9.05.2016 r. do godz. 12.00.


 • STOWARZYSZENIE MAŁYCH DZIECI

 Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 9.05.2016 r. o godz. 13.00.


 • ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (SIOSTRY SALEZJANKI)

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 09.05.2016 r. o godz. 16.00.


 • STOWARZYSZENIE "MOCNI W DUCHU"

 Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 10.05.2016 r. o godz. 13.00.


 • MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY  "SŁYSZĘ SERCE"

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 9.05.2016 r.


 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Formularz ofertowy >>>

Termin złożenia oferty: do 10.05.2016 r. DO GODZINY 16:00.

 


 

 •  STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO

 Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Formularz ofertowy >>>

Termin złożenia oferty: do 10.05.2016 r. DO GODZINY 16:00.


 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO

 Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Formularz ofertowy >>>

Termin złożenia oferty: do 10.05.2016 r. DO GODZINY 16:00.


 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO

 Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Formularz ofertowy >>>

Termin złożenia oferty: do 10.05.2016 r. DO GODZINY 16:00.


 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO

  Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Formularz ofertowy >>>

Termin złożenia oferty: do 10.05.2016 r. DO GODZINY 16:00.


 •  ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 09.05.2016 r. do godz. 19:30.


 • ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 09.05.2016 r. do godz. 19:00.