Mops Łódź

Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – instytucja przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających.

Miesięczny koszt utrzymania w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez samorząd:

Średni miesięczny koszt  utrzymania mieszkańca DPS od 1 kwietnia 2021 roku został ustalony Zarządzeniem NR 6850/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 marca 2021 roku  i wynosi:

Miesięczny koszt utrzymania w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie miasta Łodzi:

 • DPS „Dom Kombatanta” im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” przy ul. Przyrodniczej 24/26 – 4 475 zł;
 • DPS „Pogodna Jesień” przy ul. Dojazdowej 5/7 – 4 173 zł;
 • DPS przy ul. Rojnej 15 – 4 255 zł;
 • DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9 – 4 704 zł;
 • Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267 – 4 692 zł;
 • 2 DPS przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 – 4 525 zł;
 • DPS przy ul. Narutowicza 114 – 4 855 zł;
 • 6 DPS przy ul. Złotniczej 10 – 4 918 zł;
 • DPS przy ul. Rudzkiej 65 – 4 641 zł;
 • 3 DPS przy ul. Paradnej 36 – 4 304 zł;
 • 5 DPS przy ul. Podgórnej 2/14 – 4 282 zł;
 • DPS przy ul. Spadkowej 4/6 – 5 392 zł;
 • DPS przy ul. Sierakowskiego 65 – 6 756 zł;

Średni miesięczny koszt  utrzymania mieszkańca DPS od 1 kwietnia 2021 r. został ustalony Zarządzeniem NR 6851/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 marca 2021 roku  i wynosi:

 • DPS dla dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Mężczyzn przy ul. Helenówek 7 – 4 233 zł;
 • DPS im. bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 – 3 876 zł.

Domy Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

Domy Pomocy SPołecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych