Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – instytucja przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających.

Miesięczny koszt utrzymania w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez samorząd:

Średni miesięczny koszt  utrzymania mieszkańca DPS od 1 kwietnia 2023 roku został ustalony Zarządzeniem NR 742/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2023 roku  i wynosi:

Miesięczny koszt utrzymania w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie miasta Łodzi:

 • DPS „Dom Kombatanta” im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” przy ul. Przyrodniczej 24/26 – 5 954 zł;
 • DPS „Pogodna Jesień” przy ul. Dojazdowej 5/7 – 4 771 zł;
 • DPS przy ul. Rojnej 15 – 5 873 zł;
 • DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9 – 6 245 zł;
 • Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267 – 5 719 zł;
 • 2 DPS przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 – 5 731 zł;
 • 6 DPS przy ul. Złotniczej 10 – 5 784 zł;
 • DPS przy ul. Rudzkiej 65 – 5 721 zł;
 • 3 DPS przy ul. Paradnej 36 – 5 216 zł;
 • 5 DPS przy ul. Podgórnej 2/14 – 4 981 zł;
 • DPS przy ul. Spadkowej 4/6 – 6 813 zł;
 • DPS przy ul. Sierakowskiego 65 – 7 766 zł;

Średni miesięczny koszt  utrzymania mieszkańca DPS od 1 kwietnia 2023 r. został ustalony Zarządzeniem NR 743/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2023 roku  i wynosi:

 • DPS dla dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Mężczyzn przy ul. Helenówek 7 – 5 243 zł;
 • DPS im. bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 – 5 003 zł.

Domy Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

 • DPS w Łodzi „Dom Kombatanta” im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” przy ul. Przyrodniczej 24/26

Domy Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

 • DPS w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56
 • Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńcze w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267
 • DPS w Łodzi przy ul. Złotniczej 10
 • DPS w Łodzi przy ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 32 
 • DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9
 • DPS w Łodzi przy ul. Rojnej 15
 • DPS „Pogodna Jesień” przy ul. Dojazdowej 5/7

Domy Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

 • 3 DPS przy ul. Paradnej 36 – 5 216 zł;
 • 5 DPS przy ul. Podgórnej 2/14 – 4 981 zł;
 • DPS im. bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20

Domy Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

 • DPS przy ul. Sierakowskiego 65


Domy Pomocy Społecznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

 • DPS przy ul. Spadkowej 4/6

Domy Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

Domy Pomocy SPołecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych