Program wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSKI DOTYCZĄCE „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2024
BĘDĄ PRZYJMOWANE od 11.12.2023 r. do 12.02.2024 r.

Warunki dofinansowania znajdują się na stronie www.pfron.org.pl