Mops Łódź

Program wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSKI DOTYCZĄCE „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2022
BĘDĄ PRZYJMOWANE od 13.12.2021 r. do 11.02.2022 r.

Warunki dofinansowania znajdują się na stronie www.pfron.org.pl