Mops Łódź Łódź.pl

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Placówki wsparcia dziennego prowadzone na zlecenie Miasta Łódź przez organizacje pozarządowe:

 

 1. Świetlica Środowiskowa, ul. Napoleońska 7/17.

Kontakt telefoniczny: (42) 636 62 89; kontakt e-mailowy: tpd-polesie@o2.pl.

 

 1. Świetlica Środowiskowa, ul. Hufcowa 20.

Kontakt telefoniczny: (42) 636 62 89; kontakt e-mailowy: tpd-polesie@o2.pl.

 

 1. Świetlica Środowiskowa, ul. Lorentza 1.

Kontakt telefoniczny: (42) 636 62 89; kontakt e-mailowy: tpd-polesie@o2.pl.

 

 1. Ognisko Wychowawcze, ul. Kolumny 311.

Kontakt telefoniczny: (42) 643 45 87; kontakt e-mailowy: tpd.gorna-lodz@wp.pl.

 

 1. Ognisko Wychowawcze, ul. Gładka 39/41.

Kontakt telefoniczny: (42) 643 45 87; kontakt e-mailowy: tpd.gorna-lodz@wp.pl.

 

 1. Świetlica Środowiskowa, ul. Rewolucji 1905 r. 7 lok. 2U.

Kontakt telefoniczny: 691 133 744; kontakt e-mailowy: tpd.lodz@gmail.com.

 

 1. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3.

Kontakt telefoniczny: 691 133 744; kontakt e-mailowy: tpd.lodz@gmail.com.

 

 1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Lermontowa 7.

Kontakt telefoniczny: (42) 672 52 59; kontakt e-mailowy: tpd.lodz@gmail.com.

 

 1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Giewont 28.

Kontakt telefoniczny: (42) 672 52 59; kontakt e-mailowy: tpd.lodz@gmail.com.

 

 1. Świetlica Środowiskowa „M.Łodzi Niegniewni”, ul. Broniewskiego 1a.

Kontakt telefoniczny: (42) 684 14 60; kontakt e-mailowy: csr@csr.org.pl.

 

 1. Świetlica Środowiskowa „Iskierka Przyjaźni Dominika”, ul. Wodna 36.

Kontakt telefoniczny: (42) 671 84 98, (42) 671 84 86; kontakt e-mailowy: biuro@savio.lodz.pl.

 

 1. Młodzieżowy Klub Środowiskowy „Źródło”, ul. Wodna 36.

Kontakt telefoniczny: (42) 671 84 98, (42) 671 84 86; kontakt e-mailowy: biuro@savio.lodz.pl.

 

 1. Świetlica Środowiskowa – Oratorium św. Jana Bosko, ul. Brauna 5.

Kontakt telefoniczny: (42) 656 12 35; kontakt e-mailowy: lodz1@cmw.waw.pl.

 

 1. Ognisko Wychowawcze, ul. Obywatelska 60.

Kontakt telefoniczny: (42) 648 28 20; kontakt e-mailowy: ogniskos.ursz@op.pl.

 

 1. Świetlica Podwórkowa, ul. Pomorska 54.

Kontakt telefoniczny: 514 392 365; kontakt e-mailowy: cwt@cwt.org.pl.

 

 1. Świetlica „Anielisko”, ul. Sienkiewicza 60.

Kontakt telefoniczny: (42) 637 04 25, (42) 637 22 53; kontakt e-mailowy: stow.mocni@wp.pl.

 

 1. Specjalistyczna Świetlica Małych Dzieci, ul. Kopcińskiego 1/3.

Kontakt telefoniczny: (42) 678 14 06; kontakt e-mailowy: migolanska@gmail.com.

 

 1. Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Ogrodowa 28.

Kontakt telefoniczny: (42) 636 62 89; kontakt e-mailowy: tpd-polesie@o2.pl.

 

 1. Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Księży Młyn 1.

Kontakt telefoniczny: (42) 636 62 89; kontakt e-mailowy: tpd-polesie@o2.pl.

 

 1. Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Gdańska 150.

Kontakt telefoniczny: (42) 636 62 89; kontakt e-mailowy: tpd-polesie@o2.pl.

 

 1. Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.

Kontakt telefoniczny: (42) 636 62 89; kontakt e-mailowy: tpd-polesie@o2.pl.

 

 1. Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Karpia 65/67.

Kontakt telefoniczny: (42) 643 45 87; kontakt e-mailowy: tpd.gorna-lodz@wp.pl.

 

 1. Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Rzgowska 151.

Kontakt telefoniczny: (42) 643 45 87; kontakt e-mailowy: tpd.gorna-lodz@wp.pl.

 

 1. Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa, ul. Odolanowska 46.

Kontakt telefoniczny: (42) 639 95 81, (42) 639 95 82; kontakt e-mailowy: caritas@toya.net.pl.

 

 1. Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa, ul. Gdańska 111.

Kontakt telefoniczny: (42) 639 95 81, (42) 639 95 82; kontakt e-mailowy: caritas@toya.net.pl.

 

 1. Świetlica Centrum Wsparcia i Rozwoju - Tratwa, al. Śmigłego-Rydza 24/26.

Kontakt telefoniczny: 799 195 634; kontakt e-mailowy: swietlicajanapawla2@gmail.com.

 

 1. Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy „KAZiK”, ul. Wspólna 6.

Kontakt telefoniczny: (42) 616 09 69; kontakt e-mailowy: e.e.gorska@gmail.com.