Program „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027”

Program „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje że, w grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027” (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” (PO PŻ). Program „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027” – podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących. Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 procent kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027”odpowiadają Wydziały Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi będzie na bieżąco informował o terminach wydawania skierowań oraz o terminach wydawania paczek żywnościowych.

Szczegółowe informacje na temat Programu FEPŻ znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027.