Mops Łódź

Prawo

1. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2. Rozporządzenie w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

3. Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego

4. Rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

5. Uchwała w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka

6. Uchwała w sprawie podniesienia wysokości świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej