Pomoc prawna i psychologiczna

Osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą udzielana jest pomoc prawna i psychologiczna. Świadczą ją:

 

  1. pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,
  2. pracownicy Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w przypadku podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej.