Mops Łódź

Zadania Działu Świadczeń

Zadania Działu Świadczeń:

 

 1. Obsługa świadczeń, płatności oraz wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej:

 

Pracownicy:

 • główny specjalista Andrzej Serwach, tel. (42) 664 04 22.
 • inspektor Łukasz Olejniczak, tel. (42) 664 04 17.
 • inspektor Sylwia Florkowska, tel. (42) 664 04 12.
 • inspektor Anna Maj, tel. (42) 664 04 12.
 • inspektor Radosław Okraska, tel. (42) 664 04 12.
 • pomoc administracyjna Beata Maj, tel. (42) 664 04 13.
 • starszy pracownik socjalny Grażyna Brzezińska, tel. (42) 664 04 16.
 • inspektor Iwona Greta, tel. (42) 664 04 16.
 • starszy pracownik socjalny Anna Karkowska, tel. (42) 664 04 16.
 • inspektor Renata Dyjas, tel. (42) 664 04 27.
 • pracownik socjalny Anna Knapczyńska, tel. (42) 664 04 27.

 

 

 1. Przygotowywanie projektów i procedowanie porozumień między powiatami oraz umów cywilno–prawnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Pracownicy:

 • inspektor Anna Follak, tel. (42) 664 04 23.
 • inspektor Agnieszka Szymczyk, tel. (42) 664 04 23.
 • pracownik I stopnia Milena Magdziarz, tel. (42) 664 04 18.

 

 

 1. Prowadzenie działań dotyczących odpłatności od biologicznych rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

 

Pracownicy:

Odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej:

 • inspektor Mariusz Ambroziak, tel. (42) 664 04 14.
 • pomoc administracyjna Barbara Golec, tel. (42) 664 04 14.
 • pomoc administracyjna Agnieszka Jarosińska, tel. (42) 664 04 14.

 

Odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej:

 • inspektor Arkadiusz Korzeniowski, tel. (42) 664 04 01.
 • pomoc administracyjna Magdalena Zielińska, tel. (42) 664 04 01.

 

 

 1. Prowadzenie czynności w zakresie postępowań przedwindykacyjnych zgodnie z instrukcją windykacji należności w MOPS.

 

Pracownik:

 • starszy inspektor Teresa Smela, tel. (42) 664 04 15.

 

 

 1. Przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu: pobranych świadczeń nienależnych, nieponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i pobyt w mieszkaniu chronionym.

 

Pracownik:

 • pomoc administracyjna Karolina Dzierżawska, tel. (42) 664 04 15.