Zadania Zespołu ds. Pieczy Instytucjonalnej

Zadania Zespołu ds. Pieczy Instytucjonalnej:

  1. Tworzenie programu rozwoju pieczy zastępczej we współpracy z Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej.
  2. Sprawowanie kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo–wychowawczych.

Pracownik:

  • główny specjalista Katarzyna Wychowaniec, tel. (42) 664 04 28.
  • psycholog Dominik Ciaja, tel. (42) 664 04 28.