Dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo,

 od 1 lipca 2021 r. nastąpiły istotne zmiany w zakresie realizacji świadczenia 300+ w ramach programu „Dobry start”.

Od tej daty beneficjenci 300+  mogą składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej:

 

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl.

 

Realizatorem świadczenia "Dobry start" od br. jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dokumenty do pobrania w formacie PDF oraz DOC do wydrukowania i wypełnienia ręcznie.

Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń informuje, iż we wnioskach, które Państwo składacie do tutejszego Wydziału, jest rubryka "dane kontaktowe" tj. nr tel i adres mail - są to dane obligatoryjne (obowiązkowe do uzupełnienia)

PDF:

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU NA POKRYCIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ/RODZINNYM DOMU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WYCHOWAWCZEGO NA DZIECKO UMIESZCZONE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ/RODZINNYM DOMU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE NIEZBĘDNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI PRZYJMOWANEGO DZIECKA DO RODZINY ZASTĘPCZEJ/RODZINNEGO DOMU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM / DOMU JEDNORODZINNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU NA POKRYCIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW UTRZYMANIA osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i nadal przebywa w DOTYCHCZASOWEJ rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastepczej i nadal przebywa w DOTYCHCZASOWEJ rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO/OKRESOWEGO  ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM ZDARZEŃ LOSOWYCH LUB INNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA JAKOŚĆ   SPRAWOWANEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W RODZINIE ZASTĘPCZEJ/RODZINNYM DOMU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA USAMODZIELNIENIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ/RODZINNYM DOMU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ZAGOSPODAROWANIE

DOC:

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU NA POKRYCIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ/RODZINNYM DOMU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WYCHOWAWCZEGO NA DZIECKO UMIESZCZONE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ/RODZINNYM DOMU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE NIEZBĘDNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI PRZYJMOWANEGO DZIECKA DO RODZINY ZASTĘPCZEJ/RODZINNEGO DOMU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM / DOMU JEDNORODZINNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU NA POKRYCIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW UTRZYMANIA osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i nadal przebywa w DOTYCHCZASOWEJ rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastepczej i nadal przebywa w DOTYCHCZASOWEJ rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO/OKRESOWEGO  ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM ZDARZEŃ LOSOWYCH LUB INNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA JAKOŚĆ   SPRAWOWANEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W RODZINIE ZASTĘPCZEJ/RODZINNYM DOMU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA USAMODZIELNIENIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ/RODZINNYM DOMU DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ZAGOSPODAROWANIE