Mops Łódź

Zadania Zespołu Kierowania

Zadania Zespołu Kierowania:

 

Kierowanie dzieci do pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo–wychowawczych; współpraca z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w zakresie kierowania noworodków bezpośrednio ze szpitali do zrzeczenia, w tym wnioskowanie o wydanie skierowań do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli Luli” w Łodzi.

 

Pracownicy:

  • psycholog Dominik Ciaja, tel. 506 474 328.
  • specjalista pracy z rodziną Beata Koneczna, tel. 661 087 472.
  • starszy specjalista pracy socjalnej Małgorzata Lisiecka, tel. 500 029 151.
  • pracownik I stopnia Anna Gajewska, tel. (42) 664 04 28.