Zadania Zespołu Kierowania

Zadania Zespołu Kierowania:

Kierowanie dzieci do pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo–wychowawczych; współpraca z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w zakresie kierowania noworodków bezpośrednio ze szpitali do zrzeczenia, w tym wnioskowanie o wydanie skierowań do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli Luli” w Łodzi.

Pracownicy:

  • podinspektor Magdalena Stachowicz, tel. 506 474 328.