Zadania Zespołu ds. Usamodzielnień

Zadania Zespołu ds. Usamodzielnień:

  1. Analiza indywidualnych programów usamodzielnienia i przedkładanie ich do zatwierdzenia przez kierownika Wydziału.
  2. Kierowanie usamodzielnianych wychowanków pieczy instytucjonalnej do mieszkań treningowych.
  3. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki opiekuńczo–wychowawcze.

Pracownicy:

  • Główny specjalista Katarzyna Dobrowolska, tel. 885 555 939.
  • Starszy specjalista pracy socjalnej Beata Szymańska, tel. 607 637 059.
  • Starszy specjalista pracy socjalnej Małgorzata Kaczmarek, tel. 601 229 876.