Rodzina zastępcza to DOM dla dzieci, którymi – z różnych powodów – nie mogą opiekować się rodzice biologiczni.
Ci najmłodsi łodzianie potrzebują bezpieczeństwa, bliskości, zaufania do osób dorosłych. To dzieci, które wiele przeżyły, często doznały krzywdy i przemocy. Większość z nich nie potrafi zrozumieć świata ani mu zaufać.

Życzliwość, serce i rodzinne ciepło, które kandydaci wniosą - odpowiadając na ten apel - zostaną wsparte profesjonalnym szkoleniem oraz stałą i systematyczną pomocą specjalistów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą zawodową lub niezawodową lub prowadzić rodzinny dom dziecka.

By zostać rodzicem zastępczym zgłoś się do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74.
Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • e-mail: rodzinajestdladzieci@capz.lodz.pl oraz sekretariat@capz.lodz.pl
  • tel. kom.: 506 980 979 oraz 789 868 860
  • tel.: (42) 208 88 31