Mops Łódź

Rodzina zastępcza to DOM dla dzieci, którymi – z różnych powodów – nie mogą opiekować się rodzice biologiczni.
Ci najmłodsi łodzianie potrzebują bezpieczeństwa, bliskości, zaufania do osób dorosłych. To dzieci, które wiele przeżyły, często doznały krzywdy i przemocy. Większość z nich nie potrafi zrozumieć świata ani mu zaufać.

Życzliwość, serce i rodzinne ciepło, które kandydaci wniosą - odpowiadając na ten apel - zostaną wsparte profesjonalnym szkoleniem oraz stałą i systematyczną pomocą specjalistów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą zawodową lub niezawodową lub prowadzić rodzinny dom dziecka.

Aby zostać rodzicem zastępczym zgłoś się do Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, filia przy ul. Małachowskiego 74, Łódź.

Szczegółowe informacje uzyskać można od poniedziałku do piątku godz. 8.00-18.00 pod numerem telefonu i adresem e-mail:

+48 506 980 979   rodziny.zastepcze@mops.lodz.pl

Piotr Rydzewski      p.rydzewski@mops.lodz.pl

Damian Pacześniak  d.paczesniak@mops.lodz.pl