Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

podinspektor/inspektor w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: WPIiŚ ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: luty 2023 roku

Data publikacji: 27.01.2023
Termin składania ofert: 10.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
podinspektor w Dziale Obsługi Klienta I Wydziału Pracy Środowiskowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Dziale Obsługi Klienta I Wydziału Pracy Środowiskowej

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: I WPŚ MOPS w Łodzi ul. Kutrzeby 16

Planowany początek zatrudnienia: luty 2023 roku

Data publikacji: 27.01.2023
Termin składania ofert: 10.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru .pdf
aspirant pracy socjalnej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: aspirant pracy socjalnej

Liczba stanowisk: 6

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi

Planowany początek zatrudnienia: styczeń/luty 2023 roku

Data publikacji: 26.01.2023
Termin składania ofert: 08.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Asystent rodziny II Wydziału Pracy Środowiskowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystenta rodziny II Wydziału Pracy Środowiskowej 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 30

Planowany początek zatrudnienia: styczeń/luty 2023 roku

Data publikacji: 26.01.2023
Termin składania ofert: 08.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Kierownik Punktu Pracy Socjalnej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Punktu Pracy Socjalnej

Liczba stanowisk: 6

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: I Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 1 stanowisk II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 3 stanowisk III Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 2 stanowisk

Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2023 roku

Data publikacji: 26.01.2023
Termin składania ofert: 08.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Aspirant pracy socjalnej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 05 stycznia 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: aspirant pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 12
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi
Planowany początek zatrudnienia: styczeń/luty 2023 roku

Data publikacji: 05.01.2023
Termin składania ofert: 19.01.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór aspirant pracy socjalne.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 26.04.2023
Asystent rodziny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 4 stycznia 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystenta rodziny I Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: I Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. Kutrzeby 16
Planowany początek zatrudnienia: styczeń/luty 2023 roku
Termin składania ofert: 18 stycznia 2023 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 04.01.2023
Termin składania ofert: 18.01.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór IWPŚ-04.01.23 .pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 26.04.2023
Podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 04 stycznia 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: styczeń/luty 2023 roku
Termin składania ofert: 18 stycznia 2023 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 04.01.2023
Termin składania ofert: 18.01.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK-planowanie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 27.04.2023
Asystent rodziny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 4 stycznia 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystenta rodziny II Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 30
Planowany początek zatrudnienia: styczeń/luty 2023 roku
Termin składania ofert: 18 stycznia 2023 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 04.01.2023
Termin składania ofert: 18.01.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór IIWPŚ-04.01.23.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 26.04.2023
Kierownik Punktu Pracy Socjalnej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 04 stycznia 2023 roku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownika Punktu Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 9
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy:
I Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 2 stanowisk
II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 4 stanowisk
III Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 3 stanowisk
Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2023 roku
Termin składania ofert: 18 stycznia 2023 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 04.01.2023
Termin składania ofert: 18.01.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór kierownik.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
Data wygaśnięcia: 26.04.2023
inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2023 roku

Data publikacji: 27.12.2022
Termin składania ofert: 10.01.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 26.04.2023
Asystent rodziny II Wydziału Pracy Środowiskowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystenta rodziny II Wydziału Pracy Środowiskowej

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 30

Planowany początek zatrudnienia: styczeń/luty 2023 roku

Data publikacji: 16.12.2022
Termin składania ofert: 30.12.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI.pdf
Data wygaśnięcia: 26.04.2023
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 grudnia 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2023 roku
Termin składania ofert: 22 grudnia 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 12.12.2022
Termin składania ofert: 22.12.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK-planowanie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 27.03.2023
Kierownik
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 02 grudnia 2022 roku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Punktu Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 16
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy:
I Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 6 stanowisk
II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 5 stanowisk
III Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 5 stanowisk
Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2022 roku
Termin składania ofert: 16 grudnia 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 02.12.2022
Termin składania ofert: 16.12.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
Data wygaśnięcia: 26.04.2023
podinspektor/inspektor w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2023 r./ luty 2023 r.

Data publikacji: 25.11.2022
Termin składania ofert: 15.12.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU .pdf
Data wygaśnięcia: 26.04.2023
inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2022 roku

Data publikacji: 25.11.2022
Termin składania ofert: 15.12.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 27.03.2023
inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 16 listopada 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Gospodarczo-Technicznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2022 r.

Termin składania ofert: 30 listopada 2022 r.

Data publikacji: 16.11.2022
Termin składania ofert: 30.11.2022
Ogłoszenie (.pdf): Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 16.03.2023
podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a  nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2022 r.

Data publikacji: 15.11.2022
Termin składania ofert: 29.11.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 16.03.2023
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 14 listopada 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2022 roku/ styczeń 2023 roku
Termin składania ofert: 28 listopada 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 14.11.2022
Termin składania ofert: 28.11.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór wrson 14.11..22.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
Data wygaśnięcia: 16.03.2023
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 10 listopada 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2023 roku

Data publikacji: 10.11.2022
Termin składania ofert: 25.11.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK-planowanie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU WFK-(10.11.22) .pdf
Data wygaśnięcia: 16.03.2023

Metryka strony i historia zmian