Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

KIEROWNIK
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 września 2023 r. ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska urzędnicze: KIEROWNIK Punktu Pracy Socjalnej w I Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 3
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: I Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. gen. T .Kutrzeby 16
Planowany początek zatrudnienia: październik 2023 r.
Termin składania ofert: 25 września 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 12.09.2023
Termin składania ofert: 25.09.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór- kierownik.pdf
PODINSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 września 2023 r. ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: PODINSPEKTOR w Dziale Administracyjnym w I Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: I Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. gen. T .Kutrzeby 16
Planowany początek zatrudnienia: październik 2023 r.
Termin składania ofert: 25 września 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 12.09.2023
Termin składania ofert: 25.09.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór - podinspektor.pdf
INSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 września 2023 r. ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: INSPEKTOR w Dziale Obsługi Klienta w I Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: I Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. gen. T .Kutrzeby 16
Planowany początek zatrudnienia: październik 2023 r.
Termin składania ofert: 25 września 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 12.09.2023
Termin składania ofert: 25.09.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór-inspektor.pdf
PODINSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 10 sierpnia 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTORA w Wydziale Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: październik 2023 roku

Termin składania ofert: 15 września 2023 roku

Data publikacji: 10.08.2023
Termin składania ofert: 15.09.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
PODINSPEKTOR
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 10 sierpnia 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTORA w Wydziale Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: październik 2023 roku

Termin składania ofert: 15 września 2023 roku

Data publikacji: 10.08.2023
Termin składania ofert: 15.09.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
inspektor/starszy inspektor w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA / STARSZEGO INSPEKTORA w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2023 roku

Data publikacji: 10.08.2023
Termin składania ofert: 28.08.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): wyniki naboru.pdf
konsultant w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konsultanta w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2023 roku

Data publikacji: 28.07.2023
Termin składania ofert: 31.08.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 24 lipca 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Dziale Administracyjnym w I Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: I Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 16

Planowany początek zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2023 roku

Termin składania ofert: 14 sierpnia 2023 roku

Data publikacji: 24.07.2023
Termin składania ofert: 14.08.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 29.11.2023
inspektor w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MZON w Łodzi ul. Lecznicza 6

Planowany początek zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2023 roku

Data publikacji: 29.06.2023
Termin składania ofert: 13.07.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
referenta/podinspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 15 czerwca 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta/podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2023 roku

Termin składania ofert: 29 czerwca 2023 roku

Data publikacji: 15.06.2023
Termin składania ofert: 29.06.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 21.10.2023
radca prawny w Wydziale Prawnym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102aogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radcy prawnego w Wydziale Prawnym

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: lipiec/sierpień 2023 roku

Data publikacji: 13.06.2023
Termin składania ofert: 27.06.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 21.10.2023
konsultant w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konsultanta w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2023 roku

Data publikacji: 13.06.2023
Termin składania ofert: 30.06.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): wyniki naboru.pdf
inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 czerwca 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Gospodarczo-Technicznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: lipiec/sierpień 2023 roku

Termin składania ofert do dnia 23 czerwca 2023 roku

Data publikacji: 12.06.2023
Termin składania ofert: 23.06.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 12.10.2023
kierownik
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 czerwca 2023 roku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownika Wydziału Gospodarczo-Technicznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2023 roku

Termin składania ofert do dnia 23 czerwca 2023 roku 

Data publikacji: 12.06.2023
Termin składania ofert: 23.06.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 12.10.2023
kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2023 roku

Data publikacji: 24.05.2023
Termin składania ofert: 07.06.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2023 roku

Data publikacji: 27.03.2023
Termin składania ofert: 11.04.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektor w Dziale Obsługi Klienta III Wydziału Pracy Środowiskowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Dziale Obsługi Klienta III Wydziału Pracy Środowiskowej

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: III WPŚ MOPS w Łodzi ul. Będzińskiej 5

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2023 roku

Data publikacji: 27.03.2023
Termin składania ofert: 06.04.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektor/inspektor w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: WPIiŚ ul. Piotrkowska149

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2023 roku

Data publikacji: 10.03.2023
Termin składania ofert: 24.03.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym 

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2023 roku

Data publikacji: 10.03.2023
Termin składania ofert: 24.03.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Asystent rodziny II Wydziału Pracy Środowiskowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystenta rodziny II Wydziału Pracy Środowiskowej

Liczba stanowisk: 3

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 30

Planowany początek zatrudnienia: marzec 2023 roku

Data publikacji: 15.02.2023
Termin składania ofert: 01.03.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf

Metryka strony i historia zmian