Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

Specjalista ds. płac i księgowości
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. płac i księgowości.

1. Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi 94 - 017 Łódź , ul. Krzemieniecka 7/9, tel. 042 686 00 10 e-mail: sekretariat@dpswlokniarzlodz.pl
2. Nazwa stanowiska: specjalista ds. płac i księgowości
3. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

Data publikacji: 30.06.2022
Termin składania ofert: 13.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): Konkurs na stanowisko specjalista ds płac i księgowości.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 15.10.2022
Starszy Administrator
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 30 czerwca 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszego administratora w III Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1etat
Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 69
Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2022 roku
Termin składania ofert: 15 lipca 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 30.06.2022
Termin składania ofert: 15.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór WPS- st.administrator.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 28.10.2022
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 30 czerwca 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: lipiec/sierpień 2022 roku
Termin składania ofert: 15 lipca 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 30.06.2022
Termin składania ofert: 15.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK-księgowość.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 02.11.2022
Podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 30 czerwca 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: lipiec/sierpień 2022 roku
Termin składania ofert: 15 lipca 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 30.06.2022
Termin składania ofert: 15.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK-planowanie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 28.10.2022
Pracownik Socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 24 czerwca 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Wymiar czasu pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi Warunki pracy na stanowisku: praca zarówno w siedzibie pracodawcy jak i w terenie, praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

Data publikacji: 24.06.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór pracownik socjalny 2022.pdf
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 24 czerwca 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2022 roku
Termin składania ofert: 08 lipca 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 24.06.2022
Termin składania ofert: 08.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór wrson 24.06.22.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 04.11.2022
inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2022 roku

Data publikacji: 27.05.2022
Termin składania ofert: 10.06.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
główny specjalista w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: głównego specjalisty w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: WPIiŚ ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2022 roku

Data publikacji: 27.05.2022
Termin składania ofert: 10.06.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU WPIiŚ 27.05.22.pdf
Data wygaśnięcia: 20.10.2022
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2022 roku

Data publikacji: 18.05.2022
Termin składania ofert: 31.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2022 roku

Data publikacji: 18.05.2022
Termin składania ofert: 31.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU WFK.pdf
Data wygaśnięcia: 20.10.2022
pracownik socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a pracownika socjalnego

Wymiar czasu pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2022 roku

Data publikacji: 23.03.2022
Termin składania ofert: 06.04.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf

Metryka strony i historia zmian