Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

podinspektor/inspektor w Wydziale Gospodarczo-Technicznym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarczo-Technicznym

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2023 r.

Data publikacji: 13.03.2023
Termin składania ofert: 24.03.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
podinspektor/inspektor w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: WPIiŚ ul. Piotrkowska149

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2023 roku

Data publikacji: 10.03.2023
Termin składania ofert: 24.03.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
referent/podinspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta/podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2023 roku

Data publikacji: 10.03.2023
Termin składania ofert: 24.03.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym 

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2023 roku

Data publikacji: 10.03.2023
Termin składania ofert: 24.03.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
podinspektor w Dziale Obsługi Klienta II Wydziału Pracy Środowiskowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Dziale Obsługi Klienta II Wydziału Pracy Środowiskowej

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: II WPŚ MOPS w Łodzi ul. gen. Stefana Kutrzeby

Planowany początek zatrudnienia: marzec/kwiecień 2023 roku T

Data publikacji: 07.03.2023
Termin składania ofert: 17.03.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
podinspektor/inspektor w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: marzec 2023 roku

Data publikacji: 07.03.2023
Termin składania ofert: 17.03.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
starszy administrator
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 23 lutego 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszego administratora w II Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1 Wymiar czasu pracy: 1etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Smetany 4

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2023 roku

Termin składania ofert: 09 marca 2023 roku

Data publikacji: 23.02.2023
Termin składania ofert: 09.03.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór WPS.pdf
Asystent rodziny II Wydziału Pracy Środowiskowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystenta rodziny II Wydziału Pracy Środowiskowej

Liczba stanowisk: 3

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 30

Planowany początek zatrudnienia: marzec 2023 roku

Data publikacji: 15.02.2023
Termin składania ofert: 01.03.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Inspektor w Wydziale Koordynacji Wydziałów Pracy Środowiskowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 14 lutego 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Koordynacji Wydziałów Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: marzec 2023 roku
Termin składania ofert: 28 lutego 2023 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 14.02.2023
Termin składania ofert: 28.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór WKWPŚ.pdf
Archiwista
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 14 lutego 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: archiwisty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: marzec 2023 r.
Termin składania ofert: 28 lutego 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 14.02.2023
Termin składania ofert: 28.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór archiwista.pdf
Referenta/podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 10 lutego 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta/podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: marzec 2023 roku
Termin składania ofert: 24 lutego 2023 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 10.02.2023
Termin składania ofert: 24.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK (2).pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 10.06.2023
Podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 10 lutego 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: marzec 2023 roku
Termin składania ofert: 24 lutego 2023 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 10.02.2023
Termin składania ofert: 24.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK-planowanie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 10.06.2023
Referenta w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 10 lutego 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: marzec 2023 r.
Termin składania ofert: 24 lutego 2023 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 10.02.2023
Termin składania ofert: 24.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Nabór WOA referent ds. kancelaryjnych.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 13.06.2023
referent/podinspektor w Dziale Kadr Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referenta/podinspektora w Dziale Kadr Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: luty/marzec 2023 r.

Data publikacji: 08.02.2023
Termin składania ofert: 22.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 02.06.2023
podinspektor/inspektor w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: WPIiŚ ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: luty 2023 roku

Data publikacji: 27.01.2023
Termin składania ofert: 10.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU WPIiŚ.pdf
podinspektor w Dziale Obsługi Klienta I Wydziału Pracy Środowiskowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Dziale Obsługi Klienta I Wydziału Pracy Środowiskowej

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: I WPŚ MOPS w Łodzi ul. Kutrzeby 16

Planowany początek zatrudnienia: luty 2023 roku

Data publikacji: 27.01.2023
Termin składania ofert: 10.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru .pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU DOK.pdf
aspirant pracy socjalnej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: aspirant pracy socjalnej

Liczba stanowisk: 6

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi

Planowany początek zatrudnienia: styczeń/luty 2023 roku

Data publikacji: 26.01.2023
Termin składania ofert: 08.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 14.05.2023
Asystent rodziny II Wydziału Pracy Środowiskowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystenta rodziny II Wydziału Pracy Środowiskowej 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 30

Planowany początek zatrudnienia: styczeń/luty 2023 roku

Data publikacji: 26.01.2023
Termin składania ofert: 08.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Kierownik Punktu Pracy Socjalnej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Punktu Pracy Socjalnej

Liczba stanowisk: 6

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: I Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 1 stanowisk II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 3 stanowisk III Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – 2 stanowisk

Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2023 roku

Data publikacji: 26.01.2023
Termin składania ofert: 08.02.2023
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie naboru.pdf
Aspirant pracy socjalnej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 05 stycznia 2023 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: aspirant pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 12
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi
Planowany początek zatrudnienia: styczeń/luty 2023 roku

Data publikacji: 05.01.2023
Termin składania ofert: 19.01.2023
Ogłoszenie (.pdf): nabór aspirant pracy socjalne.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 26.04.2023

Metryka strony i historia zmian