Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 06 kwietnia 2020 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Dziale Zamówień Publicznych Wydziału Gospodarczo-Technicznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Liczba stanowisk:1.
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Data publikacji: 06.04.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 06 kwietnia 2020 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Dziale Technicznym Wydziału Gospodarczo-Technicznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Data publikacji: 06.04.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 06 kwietnia 2020 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Data publikacji: 06.04.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektora/inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 19 marca 2020 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Dziale Kadr Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Data publikacji: 19.03.2020
Termin składania ofert: 03.04.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
Samodzielny referent ds. administracyjnych
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Dziecka numer 1  w Łodzi ul. Aleksandrowska 123 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent ds. administracyjnych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziecka numer 1 w Łodzi ul. Aleksandrowska 123

Data publikacji: 12.03.2020
Termin składania ofert: 25.03.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Pracownik socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w ramach projektu „Nasze Świetlice”, ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik socjalny

Liczba stanowisk: 1 Wymiar czasu pracy: 1 etat (umowa o pracę na czas określony)

Termin składania ofert: 19 marca 2020 r.

Planowany początek zatrudnienia: 23 marca 2020 roku.

Miejsce wykonywania pracy: jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

Data publikacji: 11.03.2020
Termin składania ofert: 19.03.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru Pracownik Socjalny - IV.pdf
Asystent rodziny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w ramach projektu „Nasze Świetlice”, ogłasza nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat (umowa o pracę na czas określony)

Termin składania ofert: 19 marca 2020 r.

Planowany początek zatrudnienia: 23 marca 2020 roku.

Miejsce wykonywania pracy: jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

Data publikacji: 11.03.2020
Termin składania ofert: 19.03.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru Asysten Rodziny - IV.pdf
Instruktor terapii zajęciowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: instruktora terapii zajęciowej

Liczba stanowisk: 1 Wymiar czasu pracy: 1 etat pełen wymiar czasu pracy

Termin składania ofert: 20 marca 2020 r.

Planowany początek zatrudnienia: marzec 2020 roku.

Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a w Łodzi

Data publikacji: 09.03.2020
Termin składania ofert: 20.03.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Podinspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat pełen wymiar czasu pracy  

Termin składania ofert: 10 marca 2020 r.

Planowany początek zatrudnienia: marzec 2020 roku.

Miejsce wykonywania pracy: miejsce wykonywania pracy w budynku przystosowanym dla osób z dysfunkcją ruchu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w pozycji siedzącej.

Data publikacji: 28.02.2020
Termin składania ofert: 10.03.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Pracownik socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w ramach projektu „Nasze Świetlice”, ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik socjalny

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat (umowa o pracę na czas określony)

Termin składania ofert: 28 lutego 2020 r.

Planowany początek zatrudnienia: 1 marca 2020 roku.

Miejsce wykonywania pracy: jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

Data publikacji: 25.02.2020
Termin składania ofert: 28.02.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie pracownik socjalny.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Asystent rodziny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w ramach projektu „Nasze Świetlice”, ogłasza nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat (umowa o pracę na czas określony)

Termin składania ofert: 28 lutego 2020 r.

Planowany początek zatrudnienia: 1 marca 2020 roku.

Miejsce wykonywania pracy: jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.


Data publikacji: 25.02.2020
Termin składania ofert: 28.02.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie asystent rodziny.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Kierownik Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Planowany początek zatrudnienia: marzec 2020 roku

Warunki pracy na stanowisku: praca administracyjno-biurowa w siedzibie Ośrodka oraz jednostkach organizacyjnych Ośrodka

Data publikacji: 24.02.2020
Termin składania ofert: 06.03.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
Referent
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15

Data publikacji: 14.02.2020
Termin składania ofert: 26.02.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Pracownik socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w ramach projektu „Nasze Świetlice”, ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: Pracownik socjalny

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Planowany początek zatrudnienia: 1 marca 2020 roku

Warunki pracy na stanowisku: praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie

Data publikacji: 13.02.2020
Termin składania ofert: 20.02.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru PS.pdf
Asystent rodziny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w ramach projektu „Nasze Świetlice”, ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: Asystent rodziny

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Planowany początek zatrudnienia: 1 marca 2020 roku

Warunki pracy na stanowisku: praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie

Data publikacji: 13.02.2020
Termin składania ofert: 20.02.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru AR.pdf
Pracownik socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: komórki organizacyjne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Planowany początek zatrudnienia:  luty 2020 roku

Warunki pracy na stanowisku: praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie

Data publikacji: 05.02.2020
Termin składania ofert: 18.02.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Główny księgowy
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Centrum Administracyjnego nr 2 w Łodzi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi, ul. Marysińska 100

Data publikacji: 29.01.2020
Termin składania ofert: 11.02.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Samodzielny referent ds. administracyjnych
Podstawowe informacje o ofercie:

Centrum Administracyjne Nr 3, ul. Małachowskiego 74 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielny referent ds. administracyjnych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Administracyjne Nr 3, ul. Małachowskiego 74

Planowany początek zatrudnienia: luty 2020 roku

Warunki pracy na stanowisku: Miejsce wykonywania pracy w budynku nieprzystosowanym dla osób z dysfunkcją ruchu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Data publikacji: 29.01.2020
Termin składania ofert: 17.02.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Główny księgowy
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Centrum Administracyjnego nr 2 w Łodzi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi, ul. Marysińska 100, 91-851 Łódź

Data publikacji: 13.01.2020
Termin składania ofert: 27.01.2020
Ogłoszenie (.pdf): Nabór_gł księgowy_13.01.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): informacja o wynikach naboru_29.01.pdf
Pracownik socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w ramach projektu „Nasze Świetlice”, ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: Pracownik socjalny

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Planowany początek zatrudnienia: 1 luty 2020 roku

Warunki pracy na stanowisku: praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie

Data publikacji: 13.01.2020
Termin składania ofert: 27.01.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie pracownik socjalny_13.01.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf

Metryka strony i historia zmian