Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego Przełożona pielęgniarek
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor 2-go Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego Przełożona pielęgniarek

Liczba stanowisk: 1 Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: 2-gi DPS w Łodzi ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32

Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2020 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych : >6%

Data publikacji: 13.07.2020
Termin składania ofert: 27.07.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Kierownika Działu Księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 22 czerwca 2020 roku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Działu Księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2020 roku

Data publikacji: 07.07.2020
Termin składania ofert: 22.07.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
księgow(a)y / starsz(a)y księgow(a)y
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Narutowicza 114 ogłasza nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy. Nazwa wolnego stanowiska pracy: księgow(a)y / starsz(a)y księgow(a)y.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114, 90-145 Łódź

Data publikacji: 02.07.2020
Termin składania ofert: 17.07.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: lipiec/sierpień 2020 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Data publikacji: 01.07.2020
Termin składania ofert: 15.07.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
Główn(a)y księgow(a)y
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Narutowicza 114 ogłasza nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy.

Nazwa wolnego stanowiska pracy: Główn(a)y księgow(a)y.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114, 90-145 ŁódźData publikacji: 01.07.2020
Termin składania ofert: 17.07.2020
Ogłoszenie (.pdf): Nabór.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
pracownik socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI ul. Kilińskiego 102/102a, 90 – 012 Łódź w dniu 26.06.2020 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO: w projekcie „Nasze Świetlice” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18).

 Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 2 etaty (umowa o pracę na czas określony)

Termin składania ofert: 3 lipca 2020 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% Planowany początek zatrudnienia: 13 lipca 2020 roku. Miejsce wykonywania pracy: jednostki

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

Data publikacji: 25.06.2020
Termin składania ofert: 03.07.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Kierownika Działu Księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 22 czerwca 2020 roku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownika Działu Księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
Liczba stanowisk: 1 Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2020 roku

Data publikacji: 22.06.2020
Termin składania ofert: 03.07.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 4 w Łodzi
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 09 czerwca 2020 roku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektora Centrum Administracyjnego Nr 4 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy:Centrum Administracyjnego Nr 4 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2020 r.

Data publikacji: 09.06.2020
Termin składania ofert: 19.06.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Kierownika Działu Pomocy Materialnej i Pracy Socjalnej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 01 czerwca 2020 roku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Działu Pomocy Materialnej i Pracy Socjalnej w III Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: III Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. Będzińskiej 5

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2020 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 01.06.2020
Termin składania ofert: 12.06.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
księgowy/specjalista ds. księgowości
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rudzka 56, 93–423 Łódź ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: księgowy/specjalista ds. księgowości

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej 93 423 Łódź, ul. Rudzka 56

Data publikacji: 29.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
administrator
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Centrum Administracyjnego nr 2 w Łodzi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – administrator

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Administracyjnym nr 2 w Łodzi, ul. Marysińska 100, 91-851 Łódź

Data publikacji: 27.05.2020
Termin składania ofert: 08.06.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektora/inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 19 maja 2020 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2020 r.  

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 19.05.2020
Termin składania ofert: 29.05.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Główny ksiegowy
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Centrum Administracyjnego nr 2 w Łodzi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Administracyjnym nr 2 w Łodzi, ul. Marysińska 100, 91-851 Łódź

Data publikacji: 18.05.2020
Termin składania ofert: 28.05.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
specjalista ds. płacowo-księgowych
Podstawowe informacje o ofercie:

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. płacowo-księgowych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65

Data publikacji: 11.05.2020
Termin składania ofert: 28.05.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektora/inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 04 maja 2020 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Dziale Kadr Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: maj 2020 r.

Termin składania ofert: 15 maja 2020 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 04.05.2020
Termin składania ofert: 15.05.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Pracownik socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI ul. Kilińskiego 102/102a, 90 – 012 Łódź w dniu 04.05.2020 r.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO: w projekcie „Nasze Świetlice” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18).

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat (umowa o pracę na czas określony)

Termin składania ofert: 11 maja 2020 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Planowany początek zatrudnienia: 18 maja 2020 roku.

Miejsce wykonywania pracy: jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

Data publikacji: 04.05.2020
Termin składania ofert: 11.05.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie pracownik socjalny.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Asystent rodziny
Podstawowe informacje o ofercie:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI ul. Kilińskiego 102/102a, 90 – 012 Łódź w dniu 04.05.2020 r.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY: w projekcie „Nasze Świetlice” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18).

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat (umowa o pracę na czas określony)

Termin składania ofert: 11 maja 2020 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Planowany początek zatrudnienia: 18 maja 2020 roku.

Miejsce wykonywania pracy: jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

Data publikacji: 04.05.2020
Termin składania ofert: 11.05.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie asystent rodziny.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 14 kwietnia 2020 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełen wymiar czasu pracy

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy: jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Data publikacji: 14.04.2020
Termin składania ofert: 27.04.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
Główny księgowy
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rudzka 56, 93–423 Łódź ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej 93 423 Łódź, ul. Rudzka 56

Data publikacji: 10.04.2020
Termin składania ofert: 30.04.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf

Metryka strony i historia zmian