Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 18 października 2021 roku ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: listopad 2021 roku
Termin składania ofert do dnia 29 października 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 18.10.2021
Termin składania ofert: 29.10.2021
Ogłoszenie (.pdf): nabór WZP 18.10.21.pdf
inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a
w dniu 15 października 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektora w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: WPIiŚ ul. Piotrkowska 149
Planowany początek zatrudnienia: listopad 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 15.10.2021
Termin składania ofert: 25.10.2021
Ogłoszenie (.pdf): nabór WPIiŚ 15.10.21.pdf
konsultant
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 października 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
konsultanta w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: listopad 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 12.10.2021
Termin składania ofert: 22.10.2021
Ogłoszenie (.pdf): nabór 12.10.21 - konsultant.pdf
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 30 sierpnia 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Dziale Administracyjnym II Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 30
Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 30.08.2021
Termin składania ofert: 10.09.2021
Ogłoszenie (.pdf): nabór IIWPŚ-30.08.21.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU dział adm. II WPŚ.pdf
referent
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 13 sierpnia 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENTA w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku

Data publikacji: 13.08.2021
Termin składania ofert: 27.08.2021
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 12 sierpnia 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku

Termin składania ofert do dnia 25 sierpnia 2021 roku

Data publikacji: 12.08.2021
Termin składania ofert: 25.08.2021
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku

Data publikacji: 11.08.2021
Termin składania ofert: 24.08.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): wyniki.pdf
podinspektora/inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 09 sierpnia 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku

Data publikacji: 09.08.2021
Termin składania ofert: 20.08.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
podinspektora/inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: III WPŚ MOPS w Łodzi ul. Będzińska 5

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 roku

Data publikacji: 09.08.2021
Termin składania ofert: 20.08.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
informatyk
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: informatyka

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2021 r.

Data publikacji: 09.07.2021
Termin składania ofert: 23.07.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU INFORMATYK.pdf
starszy administrator
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszego administratora

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Wrocławskiej 10

Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2021 roku

Data publikacji: 22.06.2021
Termin składania ofert: 05.07.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Radca Prawny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: RADCY PRAWNEGO

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2021 roku

Data publikacji: 22.06.2021
Termin składania ofert: 05.07.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU RADCA Prawny.pdf
Radca Prawny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 14 czerwca 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: RADCY PRAWNEGO

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2021 roku 

Data publikacji: 14.06.2021
Termin składania ofert: 25.06.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Kierownik Działu Pomocy Materialnej i Pracy Socjalnej II w II Wydziale Pracy Środowiskowej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 14 czerwca 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Działu Pomocy Materialnej i Pracy Socjalnej II w II Wydziale Pracy Środowiskowej

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: II Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 30

Planowany początek zatrudnienia: 01 sierpnia 2021 roku 

Data publikacji: 14.06.2021
Termin składania ofert: 25.06.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU II WPŚ.pdf
psycholog
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 10 maja 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

psychologa (umowa na zastępstwo) w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: WWPZ ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2021 roku

Termin składania ofert do dnia 21 maja 2021 roku

Data publikacji: 10.05.2021
Termin składania ofert: 21.05.2021
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie - psycholog.pdf
inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 10 maja 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektora w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: WWPZ ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2021 roku

Termin składania ofert do dnia 21 maja 2021 roku

Data publikacji: 10.05.2021
Termin składania ofert: 21.05.2021
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie - inspektor.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 19 marca 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Dziale Technicznym Wydziału Gospodarczo-Technicznego

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a Planowany

początek zatrudnienia: kwiecień 2021 roku Termin składania ofert do dnia 02 kwietnia 2021 roku 

Data publikacji: 19.03.2021
Termin składania ofert: 02.04.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
INSPEKTOR DS BHP ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Podstawowe informacje o ofercie:

DYREKTOR POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO NR 1 W ŁODZI PRZY ul. krokusowej 15/17 w dniu 09.03.2021 r. ogłasza nabór na wolne STANOWISKO URZĘDNICZE.
NAZWA WOLNEGO STANOWISKA PRACY - INSPEKTOR DS BHP ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
LICZBA STANOWISK; 1 LICZBA LUB WYMIAR ETATU - 1/4 ETATU MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1, 92-101 ŁÓDŹ Ul. KROKUSOWA 15/17,
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 2 , 91-487 LÓDŹ UL.PAWILOŃSKA 2/4,
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 3 91-076 LÓDŹ UL.GAZOWA 8
PLANOWANY POCZĄTEK ZATRUDNIENIA: 01.04.2021r.
INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH:>6%
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU - MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY W BUDYNKU NIEPRZYSTOSOWANYM DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU

Data publikacji: 09.03.2021
Termin składania ofert: 23.03.2021
Ogłoszenie (.pdf): Nabór na wolne stanoiwsko urzędnicze.pdf
Rzecznik Prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 05 marca 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielne stanowisko Rzecznika Prasowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2021 r.

Termin składania ofert: 19 marca 2021 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 05.03.2021
Termin składania ofert: 19.03.2021
Ogłoszenie (.pdf): 20210305122321.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
Pedagog
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 23 lutego 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pedagoga w ramach projektu "Rodzina w Łodzi do celu"

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: pomieszczenia w których realizowane jest specjalistyczne wsparcie w ramach projektu: Łódź, ul. Kościuszki 59/61

Planowany początek zatrudnienia: marzec 2021 roku

Data publikacji: 23.02.2021
Termin składania ofert: 02.03.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie - pedagog.pdf

Metryka strony i historia zmian