Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

Pracownik Socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 24 czerwca 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Wymiar czasu pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi Warunki pracy na stanowisku: praca zarówno w siedzibie pracodawcy jak i w terenie, praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

Data publikacji: 24.06.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór pracownik socjalny 2022.pdf
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 24 czerwca 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2022 roku
Termin składania ofert: 08 lipca 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 24.06.2022
Termin składania ofert: 08.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór wrson 24.06.22.pdf
inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2022 roku

Data publikacji: 27.05.2022
Termin składania ofert: 10.06.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
główny specjalista w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: głównego specjalisty w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: WPIiŚ ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2022 roku

Data publikacji: 27.05.2022
Termin składania ofert: 10.06.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
podinspektor w Wydziale Pomocy Stacjonarnej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Wydziale Pomocy Stacjonarnej

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2022 roku

Data publikacji: 18.05.2022
Termin składania ofert: 31.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 28.09.2022
podinspektor w Wydziale Pomocy Stacjonarnej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Wydziale Pomocy Stacjonarnej

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2022 roku

Data publikacji: 18.05.2022
Termin składania ofert: 31.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 28.09.2022
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2022 roku

Data publikacji: 18.05.2022
Termin składania ofert: 31.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2022 roku

Data publikacji: 18.05.2022
Termin składania ofert: 31.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU WFK.pdf
Inspektor w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 09 maja 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: WPIiŚ ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2022 roku

Termin składania ofert do dnia 20 maja 2022 roku 

Data publikacji: 09.05.2022
Termin składania ofert: 20.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 26.08.2022
podinspektor w Dziale Kadr Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektora w Dziale Kadr Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: maj/czerwiec 2022 r.

Data publikacji: 05.05.2022
Termin składania ofert: 19.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 26.08.2022
inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: maj/czerwiec 2022 roku

Data publikacji: 05.05.2022
Termin składania ofert: 19.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 27.08.2022
inspektor w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: WPIiŚ ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: maj/czerwiec 2022 roku

Data publikacji: 05.05.2022
Termin składania ofert: 19.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 27.08.2022
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: maj 2022 roku

Data publikacji: 21.04.2022
Termin składania ofert: 06.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 18.08.2022
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: maj 2022 roku

Data publikacji: 21.04.2022
Termin składania ofert: 06.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 18.08.2022
inspektor w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: WPIiŚ ul. Piotrkowska 149

Planowany początek zatrudnienia: maj 2022 roku

Data publikacji: 14.04.2022
Termin składania ofert: 28.04.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 05.08.2022
Kierowca
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KIEROWCY

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień/maj 2022 roku

Data publikacji: 06.04.2022
Termin składania ofert: 19.04.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 18.08.2022
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2022 roku

Data publikacji: 04.04.2022
Termin składania ofert: 15.04.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 21.07.2022
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2022 roku

Data publikacji: 04.04.2022
Termin składania ofert: 15.04.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 21.07.2022
Główny księgowy
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego

Wymiar czasu pracy: pełny etat lub 1/2 etatu

Rodzaj umowy o pracę: zgodnie z art. 25 Kodeksu Pracy

Planowany początek zatrudnienia: do uzgodnienia

Data publikacji: 01.04.2022
Termin składania ofert: 11.04.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 13.08.2022
pracownik socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a pracownika socjalnego

Wymiar czasu pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2022 roku

Data publikacji: 23.03.2022
Termin składania ofert: 06.04.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf

Metryka strony i historia zmian