Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Miasto Łódź

Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez Miasto Łódź

Z wyłączeniem nadzoru sprawowanego przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi.

Domy Pomocy Społecznej prowadzone na zlecenie Miasta Łódź


Metryka strony i historia zmian