Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (BIP MOPS) to ujednoliconym system stron internetowych służących powszechnemu udostępnianiu informacji publicznych będących w posiadaniu MOPS w Łodzi.

Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),

Obecna strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi funkcjonuje od 25.01.2019 roku, co uwzględniają rejestry zmian. Wszystkie informacje zawarte we wcześniejszej wersji BIP MOPS zostały przeniesione w całości do archiwum pod adresem bip.mops.lodz.pl.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wszelkie sugestie związane z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi prosimy przesyłać na adres kancelaria@mops.lodz.pl.


Metryka strony i historia zmian