Mops Łódź

Ogłoszenia

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W dniach 10 i 20 października 2017r. odbyły się spotkania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Piotra Rydzewskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.  Celem było omówienie inicjatywy zmniejszenia liczby Domów Dziecka w Łodzi i zastąpienie ich rodzinami zastępczymi. Spotkania miały charakter otwartej dyskusji, w wyniku której podjęto decyzję o nawiązaniu bliższej współpracy i konieczności prowadzenia dalszych rozmów w przyszłości. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 9 listopada 2017r.

 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych:

·         Fundacja wsparcia rodzin po adopcji

·         Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”

·         Fundacja „Robinson Crusoe”

·         Fundacja „Gajusz”

·         Fundacja „Happy Kids”

·         Fundacja „Życie”

·         Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

·         Stowarzyszenie Mocni w Duchu – Dom Anielisko

·         Ośrodek Preadopcyjny „Tuli Luli”

·         Centrum Służby Rodzinie

·         Caritas Archidiecezji Łódzkiej