Dyrekcja MOPS

DYREKCJA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi


PIOTR RYDZEWSKI - Dyrektor MOPS
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

ELŻBIETA JASZCZAK - Zastępca Dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306
AGNIESZKA DUSZKIEWICZ-NOWACKA - Zastępca Dyrektora ds. opiekuńczych
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306