Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź
(42) 685 43 62; (42) 685 43 63;
fax (42) 632 41 30

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (ZRSON)
- Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, WTZ, sport, kultura i rekreacja osób niepełnosprawnych - (42) 685 43 52
- Bariery w komunikowaniu, sprzęt rehabilitacyjny (42) 685 43 53
- Turnusy rehabilitacyjne: (42) 685 43 54
- Bariery architektoniczne:(42) 685 43 55

email: sekretariat@mops.lodz.pl

GODZINY PRACY:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00


Rzecznik prasowy MOPS
Monika Pawlak
E-mail: rzecznik@mops.lodz.pl
Tel. 662 146 054

Przyjęcia interesantów:
Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek, w godzinach od 10:00 do 12:00 i od 14:00 do 16:00.