Mops Łódź

Program wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSKI DOTYCZĄCE „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2021
BĘDĄ PRZYJMOWANE od 10.12.2020 r. do 10.02.2021 r.

Warunki dofinansowania znajdują się na stronie www.pfron.org.pl