Program wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSKI DOTYCZĄCE „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019
BĘDĄ PRZYJMOWANE od 01.12.2018 r. do 01.02.2019 r.

Warunki dofinansowania znajdują się na stronie www.pfron.org.pl