Pomoc osobom bezdomnym

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

987 - bezpłatna całodobowa infolinia działająca przy Wydziale Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
997 - bezpłatny policyjny numer telefonu czynny całą dobę
986 - bezpłatny numer telefonu do Straży Miejskiej czynny całą dobę

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI
ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź
tel: (42) 632 40 34 lub +48 (42) 632 40 69

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: (42) 640 70 07; (42) 640 70 15

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Grota-Roweckiego 30
tel.: (42) 677 15 50

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Będzińska 5
tel.: (42) 684 44 81;


Placówki dla osób bezdomnych:

Prowadzone na zlecenie Miasta Łodzi przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta:

 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17, zaplanowane na 170 miejsc (funkcjonuje całodobowo), nr tel. (42) 259-27-05
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Szczytowej 11, zaplanowane na 48 miejsc (funkcjonuje całodobowo), nr tel. (42) 679-31-35
 • Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Szczytowej 11, zaplanowane na 90 miejsc noclegowych (funkcjonuje w godz. 2000-800), nr tel. (42) 679-31-35
 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet z Dziećmi przy ul. Kwietniowej 2/4, zaplanowane na 71 miejsc (funkcjonuje całodobowo), nr tel. (42) 683-38-00
 • Świetlica dla Osób Bezdomnych funkcjonująca przy al. Piłsudskiego 119, w miesiącach od 01 grudnia do 15 marca roku następnego, w godzinach 8.00-16.00.
 • Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych funkcjonująca w PPCh Caritas przy ul. Wólczańskiej 108, w miesiącach
  od 01 grudnia do 15 marca roku następnego, w godzinach 16.00-20.00.

 • Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 nr tel. (42) 647-03-33, zaplanowana na 20 miejsc noclegowych - funkcjonuje w godzinach:
  od 1 kwietnia do 31 października od 20.00 do 8.00,
  od 1 listopada do 31 marca od 18.00 do 8.00

 

Ponadto w ramach pomocy dla osób bezdomnych w okresie od 01 grudnia do 15 marca realizowany jest program osłonowy pn. „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”, kursujący w miejscach gromadzenia się osób bezdomnych. Autobus, w którym potrzebujący pomocy mogą ogrzać się, zjeść gorący posiłek, otrzymać leki i odzież. Początek trasy od godz. 22.00, zakończenie uzależnione od ilości beneficjentów korzystających z autobusu.

Trasa Autobusu prowadzi: 
ze Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17, poprzez Dworzec Łódź - Kaliska (przy al. Unii Lubelskiej), Dworzec Łódź - Żabieniec (parking w pobliżu budynku dworca), Stary Rynek przy ul. Podrzecznej, następnie pl. Barlickiego przy ul. Małej, Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Szczytowej 11, Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7, do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17.
>>> mapa

 

Od 1 grudnia działa także Świetlica dla Osób Bezdomnych przy al. Piłsudskiego 119, która jest otwarta codziennie w godz. 8-16.

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi projektu systemowego PO KL 7.1.1 pn.”Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” zostali zatrudnieni Streetworkerzy, którzy w centrum Łodzi:

 • motywują i wspierają osoby bezdomne do wyjścia z bezdomności oraz wspomagają ww. osoby w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej,
 • prowadzą ewidencje zgłoszeń o pomoc,
 • współpracują z pracownikami socjalnymi z Wydziałów Pracy Środowiskowej w zakresie wdrożenia programu wychodzenia z bezdomności,
 • współpracują ze Strażą Miejską oraz policją w prowadzeniu wspólnych działań monitorujących,
 • współpracują ze służbą zdrowia,
 • prowadzą nieformalne grupy wsparcia,
 • kierują na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego osób bezdomnych zainteresowanych wsparciem w postaci świadczeń pomocy społecznej.

Numery telefonów do streetworkerów:

Ania : 798 984 081
Beata: 798 983 672
Antek: 798 983 848
Krzysiek: 798 983 470
Maciej: 798 984 365
Piotrek: 798 984 344

Mapa przedstawia podział pracy terenowej streetworkerów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Odnajdą tam Państwo zarówno imiona streetworkerów jak i ich numery telefonów. Bardzo prosimy zgłaszać interwencje telefoniczne do odpowiednich streetworkerów. Ponad to na mapie umieszczone zostały najważniejsze miejsca w Łodzi, świadczące pomoc osobom bezdomnym.

Mapa z podziałem pracy terenowej streetworkerów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi >>>