Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – instytucja przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających.

Miesięczny koszt utrzymania w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez samorząd:

Średni miesięczny koszt  utrzymania mieszkańca DPS od 1 kwietnia 2015 roku został ustalony Zarządzeniem NR 656/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2015 roku  i wynosi:

Miesięczny koszt utrzymania w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie miasta Łodzi:

 • DPS „Dom Kombatanta” im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” przy ul. Przyrodniczej 24/26 – 2 871 zł;
 • DPS „Pogodna Jesień” przy ul. Dojazdowej 5/7 – 2 214 zł;
 • DPS przy ul. Rojnej 15 – 2 694 zł;
 • DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9 – 2 909 zł;
 • Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267 – 2 964 zł;
 • 2 DPS przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 – 3 133 zł;
 • 3 DPS przy ul. Paradnej 36 – 2 839 zł;
 • 5 DPS przy ul. Podgórnej 2/14 – 2 437 zł;
 • 6 DPS przy ul. Złotniczej 10 – 3 041 zł;
 • DPS przy ul. Spadkowej 4/6 – 3 595 zł;
 • DPS przy ul. Sierakowskiego 65 – 4 496 zł;
 • DPS przy ul. Rudzkiej 65 – 3 121 zł;
 • DPS przy ul. Narutowicza 114 – 3 141 zł;

Średni miesięczny koszt  utrzymania mieszkańca DPS od 1 kwietnia 2015 r. został ustalony Zarządzeniem NR 657/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 marca 2015 roku  i wynosi:

 • DPS dla dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Mężczyzn przy ul. Helenówek 7 – 2 461 zł;
 • DPS im. bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 – 2 367 zł.

Domy Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

Domy Pomocy SPołecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych