Kontakt

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zespół szkoleń i kwalifikacji w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej pracuje przy ul. Małachowskiego 74 (w Domu Dziecka nr 5 w Łodzi, wejście z prawej strony budynku).

Szczegółowe informacje udostępniamy również telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00 pod numerem telefonu 506 980 979 lub mailowo: rodziny.zastepcze@mops.lodz.pl

 

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Łódź ul. Piotrkowska 149
tel.:  (42) 664 04 00;  fax:  (42) 639-77-10 
e-mail: wwrpz@mops.lodz.pl

Emilia Wejsman - p.o. Kierownika
Mariola Mirecka - Zastępca Kierownika

 

PIĘTRO POKÓJ NUMER TELEFONU DZIAŁ/ZESPÓŁ PRACOWNICY
PARTER 1 426640401 DZIAŁ ŚWIADCZEŃ KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ
EMILIA WEJSMAN, 
JACEK GOLĘDZINOWSKI
2 426640402 DZIAŁ ŚWIADCZEŃ AGNIESZKA RUL, 
AGNIESZKA CHOJECKA
3 426640403 PRACOWNICY SOCJALNI   IGOR LANGER, 
IZABELA MUSIAŁ, 
DOROTA SZCZECHOWICZ-JANUSZ,
MONIKA ZAGAJEWSKA, 
KATARZYNA JARZĘBSKA VEL JARZĘBOWSKA
4 426640404 Z-CA KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ MAŁGORZATA TABARA-URBAŃCZYK
5 426640121 Z-CA KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ EDYTA HAMERNIK
6 426640406 PRACOWNICY SOCJALNI  MAŁGORZATA DYNIAK, 
KATARZYNA GAMROT, 
TOMASZ WĄSOWICZ, 
JOLANTA KOSTRZEWA, 
AGNIESZKA LEWY
7 426640407 KOORDYNATORZY  BEATA TARNOWSKA-KONKA, 
MAŁGORZATA BOROWIECKA, 
AGNIESZKA GŁĄBSKA, 
KATARZYNA PAWLAK, 
EWA WOŹNICKA, 
PAULA PAWLAK, 
ILONA KRÓLIKOWSKA, 
ALEKSANDRA WÓJCIK, 
EWA LACH, 
JACEK JASKULSKI , 
AGNIESZKA RĘDZIKOWSKA, 
MALWINA WERNER (ASYSTENT RODZINY)                                                                        
1 PIĘTRO 11 426640411 DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ANNA KNAPCZYŃSKA, 
RENATA DYJAS
12 426640412 DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RADOSŁAW OKRASKA, 
ŁUKASZ OLEJNICZAK, 
MAŁGORZATA MIKORENDA
13 426640413 DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ANDRZEJ SERWACH
14 426640414 DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ANNA MAJ, 
STANISŁAWA MATUSIAK, 
BARBARA GOLEC 
15 426640415 KSIĘGOWOŚĆ ALEKSANDRA KUBISZEWSKA, 
TERESA SMELA
16 426640416 DZIAŁ ŚWIADCZEŃ  ANNA KARKOWSKA, 
GRAŻYNA BRZEZIŃSKA, 
AGNIESZKA OKRASKA
17 426640417 DZIAŁ ŚWIADCZEŃ MARIA MAJERCZAK
18 426640418 KOORDYNATOR DZIAŁU ASYSTENTURY RODZINY MAŁGORZATA OWCZARSKA
2 PIĘTRO 20 426640420 KIEROWNIK WYDZIAŁU  EMILIA WEJSMAN
21 426640400 SEKRETARIAT MONIKA WIKTORSKA, 
ANNA FOLLAK
22 426640422 Z-CA KIEROWNIKA   WYDZIAŁU

MARIOLA MIRECKA

22 426640422  

JOLANTA MURAWSKA

23 426640423 ZESPÓŁ UMIESZCZEŃ I KIEROWANIA MAŁGORZATA LISIECKA, 
DOMINIK CIAJA, 
EWA PIETRANIK
    ZESPÓŁ NADZORU  
3 PIĘTRO 31 426640428 KOORDYNATORZY  BOGUMIŁA KASZUBSKA, 
MONIKA KUBIAK, 
MONIKA MISIAK, 
RENATA STARZEC,  
MAŁGORZATA TADEUSIAK, 
AGNIESZKA WŁODARCZYK, 
ILONA HOROSIEWICZ, 
BEATA JANKIEWICZ, 
MONIKA KUTELA, 
EWELINA GOTOWICKA-PIETRASIK, 
ANNA OMELAŃCZUK (ASYSTENT RODZINY)
32 426640428 PRACOWNICY SOCJALNI  MAŁGORZATA KACZMAREK, 
BEATA SZYMAŃSKA, 
MARZENA STAWIŃSKA, 
ALEKSANDRA CHARYTONOW, 
PIOTR ROGALSKI
33 426640429 PSYCHOLODZY

KIEROWNIK ZESPOŁU 
WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO 
I PEDAGOGICZNEGO 

SYLWIA RYDZ                                                                                                                                           
EWA KOWALSKA, 
IZABELA MATUSIAK

34 426640419 PSYCHOLODZY EWELINA JAWULSKA, 
EWA KUNACHOWICZ
35 426640421 PEDAGODZY MARGARITA JAWORSKA, 
TOMASZ PRASAŁ
36 426640405 PSYCHOLODZY MARCIN WOJCIECHOWSKI, 
KATARZYNA TROCIŃSKA, 
MARTA GOSTKOWSKA
37 426640410 KOORDYNATORZY  PAULINA DARCZYŃSKA, 
MAŁGORZATA GŁADYSZ, 
AGNIESZKA KACPRZYK, 
MAŁGORZATA LEŚNIAK, 
BARBARA MAJDA, 
ANNA TASSAREK, 
MARTA DZIEWIÓR, 
IWONA WITASIAK-RUTKOWSKA, 
MONIKA SCIEBURA-WÓJCIK, 
KAMILA SKOCZYLAS, 
DAGMARA KORBLIT, 
ANNA ANKUTOWICZ (ASYSTENT RODZINY)
40 426640424 KIEROWNIK     ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ALEKSANDRA WOJDAL
41   WARSZTAT PIOTR ADAMSKI