Kontakt

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zespół szkoleń i kwalifikacji w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej pracuje przy ul. Małachowskiego 74 (w Domu Dziecka nr 5 w Łodzi, wejście z prawej strony budynku).

Szczegółowe informacje udostępniamy również telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00 pod numerem telefonu 506 980 979 lub mailowo: rodziny.zastepcze@mops.lodz.pl