Mops Łódź

Przydatna wiedza o rodzicielstwie zastępczym

Każde dziecko potrzebuje miłości, akceptacji oraz bezpieczeństwa. Chce rodziców, którzy bezwarunkowo te potrzeby zaspokoją. Niestety, nie każde dziecko ma możliwość wzrastania wśród najbliższych.

Rodzice zastępczy przyjmują do swoich domów najmłodszych, którym nie było dane zaznać rodzinnego ciepła. Podejmują trud wychowania i kształtowania dzieci jako niepowtarzalnej jednostki, a także przygotowania małoletnich do dojrzałego, samodzielnego życia.

Jest to wyjątkowe i odpowiedzialne zadanie. Dlatego też, pragnąc podziękować rodzicom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka za ich wieloletnią działalność, stworzyliśmy „Informator o pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferowanej przez łódzkie instytucje”.

Opracowanie i udostępnienie niniejszej publikacji jest jednym z zadań wynikających z „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015 – 2017” przyjętego uchwałą Nr XXII/533/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r.


DO POBRANIA: