Mops Łódź

Ważna informacja dla klientów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje:


W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez MOPS w Łodzi podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Wszelkie dokumenty i wnioski do MOPS w Łodzi należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub e-PUAP (wskazówki poniżej)


Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail, platformę e-PUAP. (podane poniżej)

LUB

wrzucając dokumenty w zaklejonych kopertach do urn wystawionych w lokalizacjach:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej Łódź ul. Piotrkowska 149

I Wydział Pracy Środowiskowej Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16

II Wydział Pracy Środowiskowej Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30

III Wydział Pracy Środowiskowej Łódź, ul. Będzińska 5

 

Z łódzkim sanepidem kontaktować można się pod numerami telefonów:  42 253 99 00 i 600 241 646.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID–19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowych informacji w sprawie świadczeń zdrowotnych udziela NFZ – infolinia: 800 190 590.

 

Zmiany w pracy MOPS w związku ze wzrostem zakażeń   koronawirusem (COVID-19)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi wprowadza środki profilaktyczne w związku z rozwojem zarażeń koronawirusem (COVID-19).

 Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, platform internetowych,  ePUAP lub telefonicznie.

Za powyższe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na których publikowane są aktualne komunikaty wraz z zaleceniami oraz stosowanie się do tych wytycznych.

Świadczenia, które w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi mogą być realizowane elektronicznie.

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w MOPS w Łodzi
informuje, iż formie elektronicznej poprzez system SOW sow.pfron.org.pl mogą być realizowane zadania w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II. Beneficjenci pomocy mogą również składać wnioski przez w/w platformę SOW na zadania turnusy rehabilitacyjne oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
Aby złożyć wnioski na świadczenia, o których mówi ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy:

1.Pobrać formularze( tj. wnioski i oświadczenia) ze strony internetowej MOPS, zakładka Wydział Wspierania Pieczy zastępczej
2.Poprawnie wypełnić w/w formularze
3.Przesłać droga pocztową na adres: 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
4.Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami tel. 42 664 04 12, 42 664 04 13

Wydział Pomocy Stacjonarnej MOPS
Składanie wniosków i prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących domów pomocy społecznej za pomocą portalu ePUAP

Wydział Kontroli i Nadzoru MOPS Łódź
Wnioski o udzielenie świadczenia ze strony pomocy społecznej nie są sformalizowane. Ośrodek może przyjmować wnioski klientów drogą elektroniczną na adresy mailowe:

1wps@mops.lodz.pl,
2wps@mops.lodz.pl,
3wps@mops.lodz.pl,

oraz ogólny adres dla całego MOPS – sekretariat@mops.lodz.pl

Po wpływie tak złożonej prośby wniosek zostanie przekazany do właściwego pracownika socjalnego.
Poza tą formą składania wniosków klienci, którzy są już objęci świadczeniami pomocy społecznej mogą kontaktować się z rejonowym pracownikiem socjalnym telefonicznie, wszyscy pracownicy są wyposażeni w telefony służbowe.   

lub

Za pomocą portalu Empatia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/ można składać wnioski o przyznanie pomocy.

Wydział Wspierana Ekonomii Społecznej

  1. Telefoniczne poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu „Opiekuńcza Łódź Bis” tel. 255 82 72.
  2. Telefoniczna indywidualna terapia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, dla uczestników projektu „Aktywizacja plus” tel. 798 984 344.