Mops Łódź Łódź.pl

Podsumowanie badania liczby ludzi bezdomnych-edycja 2019

Podsumowanie badania liczby ludzi bezdomnych - edycja 2019.

Ogólnopolskie badanie liczby ludzi bezdomnych odbyło się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Podczas trwania badania udało się dotrzeć  do 891 osób bezdomnych, które przebywały w tym czasie zarówno w różnego rodzaju placówkach jak i w terenie.

W badaniu brało udział 65 wolontariuszy, 5 patroli straży miejskiej, 3 zastępy ochotniczej straży pożarnej raz 46 funkcjonariuszy policji. Dzięki współpracy odszukano 258 osób przebywających w terenie w granicach administracyjnych miasta Łodzi. Monitorowano łącznie 342 lokalizacje oraz rodzinne ogródki działkowe. W placówkach znajdowały się w tym czasie 633 osoby. Zdecydowaną większość stanowią mężczyźni.

Poniżej przedstawiamy graficzne odzwierciedlenie odpowiedzi osób bezdomnych w Łodzi:

Wykres nr 1.

Pleć badanych osób bezdomnych w Łodzi.

 

Wykres nr 2.

Miejsce przebywania osób bezdomnych w Łodzi.

Wykres nr 3.

Przebywanie osób bezdomnych w terenie w podziałem na dzielnice miasta Łodzi.

 

 

Wykres nr 4.

Obywatelstwo osób bezdomnych w Łodzi.

Wykres nr 5.

Meldunek osób bezdomnych w Łodzi.

 

Wykres nr 6.

Stan cywilny osób bezdomnych w Łodzi.

 

Wykres nr 7.

Okres trwania bezdomności osób bezdomnych w Łodzi.


Wykres nr 8.

Wykształcenie osób bezdomnych w Łodzi.

 Wykres nr 9.

Przyczyny bezdomności osób bezdomnych w Łodzi. 

Wykres nr 10.

Źródło utrzymania osób bezdomnych w Łodzi.

 Wykres nr 11.

Formy pomocy, z których korzystają osoby bezdomne w Łodzi.Wykres nr 12.

Oczekiwane formy pomocy przez osoby bezdomne w Łodzi.