Mops Łódź

DODATEK WĘGLOWY

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek węglowy jest świadczeniem wypłacanym przez Centrum Świadczeń Socjalnych,
ul. Urzędnicza 45, tel. (42) 638 59 69.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w zakładce druki do pobrania: https://css.samorzad.lodz.pl/dla-mieszkancow/wyplacane-swiadczenia/dodatek-weglowy/.

Papierowe druki wniosków można otrzymać w lokalizacjach ich składania.

Dodatek węglowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje w wysokości 3.000 złotych.

Dodatek węglowy przysługuje jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego i to źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi:

  • w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 17, pok. 29 w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 -16 oraz we wtorki w godz. 9 -17);
  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : epuap.gov.pl przesyłając ww. wniosek na adres skrytki: /CSSwL/SkrytkaESP
  • przez umieszczenie w urnie na dokumenty w lokalizacjach: przy ul. Urzędniczej 45, przy ul. Drewnowskiej 5, przy al. Politechniki 32 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 -16 oraz we wtorki w godz. 9 -17) oraz w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 -16 oraz we wtorki w godz. 8 -17);
  • pocztą na adres: Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

 

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30.11.2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Informację o przyznaniu dodatku węglowego wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wypłata dodatku węglowego dokonywana jest na rachunek bankowy podany przez osobę wnioskującą lub kartę przedpłaconą otrzymaną z Centrum.