Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż ogłoszenia i inne informacje dotyczące wszczynanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych będą dostępne na stronie internetowej:
bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/

W wyszukiwarce należy, z pola "instytucja ogłaszająca",  wybrać "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej".
Po zatwierdzeniu pojawią się wszystkie ogłoszenia MOPS w Łodzi.  

Aktualizacja planu z dnia 28.04.2020

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MOPS W ŁODZI na rok 2020